Tiivistelmä

Tiivistelmä jätehuollosta

  • Jokaisen jätettä synnyttävän on huolehdittava jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.
  • Jätteiden syntymistä on ehkäistävä vähentämällä kulutusta, käyttämällä uudelleen ja kierrättämällä materiaalit.
  • Jätteiden kierrätystä varten Suomessa on jätepisteitä ja jäteasemia, joissa erilaiset jätteet lajitellaan.
  • Metallit, lasi, paperi, pahvi ja osa muoveista voidaan kierrättää.
  • Palavia jätteitä voidaan käyttää energianlähteinä.
  • Eloperäinen jäte voidaan kompostoida, eli hajottaa mikrobien avulla mullaksi.
  • Ympäristölle ja ihmiselle haitallista jätettä, joka on tehtävä vaarattomaksi erityismenetelmin, kutsutaan vaaralliseksi jätteeksi. Sitä ovat esimerkiksi maalit, loisteputket ja lääkkeet.