Tiivistelmä

Tiivistelmä ilmastonmuutoksesta

  • Ilmakehässä olevat kasvihuonekaasut pidättävät maasta karkaavaa lämpösäteilyä. Tätä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi.
  • Ihmistoiminta lisää kasvihuonekaasujen määriä, jolloin yhä suurempi osa Maasta heijastuvasta lämpöenergiasta jää ilmakehään.
  • Tärkeimpiä kasvihuonekaasuja ovat vesihöyry, hiilidioksidi ja metaani.
  • Merkittävin ilmastonmuutosta aiheuttava tekijä on fossiilisten polttoaineiden käyttö, mikä lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta.
  • Maapallon ilmasto lämpenee, joillakin alueilla sademäärät lisääntyvät, joillakin vähenevät, jäätiköt sulavat.
  • Ilmastonmuutosta voidaan ehkäistä energiaratkaisuilla, energian säästöllä ja ilmastoystävällisillä kulutus- ja ruokavalinnoilla.