Tiivistelmä

Tiivistelmä uusiutuvista energianlähteistä

  • Tärkeimpiä uusiutuvia energianlähteitä ovat aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima ja bioenergia.
  • Useimmissa uusiutuvan energian lähteissä energia on auringosta peräisin.
  • Uusiutuvien energianlähteiden etuja ovat riittävyys ja fossiilisia polttoaineita vähäisemmät päästöt.
  • Uusiutuvien energianlähteiden ongelmia ovat esimerkiksi saatavuuden vaihtelu tehon tai hyötysuhteen heikkous.
  • Suomessa tärkeimpiä uusiutuvan energian lähteitä ovat puubiomassa ja vesivoima.