Tiivistelmä

Tiivistelmä uusiutumattomista energianlähteistä

  • Uusiutumattomia energianlähteitä ovat öljy, kivihiili, maakaasu, ydinenergia ja turve.
  • Öljy, kivihiili, maakaasu ja turve ovat fossiilisia polttoaineita.
  • Fossiiliset polttoaineet ovat maapallon käytetyimpiä energianlähteitä.
  • Fossiilisista polttoaineista tulee hiilidioksidipäästöjä sekä happamoittavia rikin ja typen oksideja.
  • Ydinenergiassa energia saadaan uraaniytimien halkeamisesta.
  • Ydinenergia on tehokasta ja hintavakaata, mutta siitä syntyy radioaktiivista ydinjätettä.