Suomessa energiankulutus on suurta

Öljynkulutus_teollisuusmaissa_800.pngAsukasta kohti laskettuna Suomessa kulutetaan hyvin paljon energiaa. Esimerkiksi saksalaiseen, ranskalaiseen tai brittiin verrattuna suomalainen kuluttaa yli kaksi kertaa enemmän energiaa. Köyhien kehitysmaiden asukkaisiin verrattuna ero on  luonnollisesti vielä paljon suurempi.

Suomalaisten suureen energiankulutukseen on monta syytä. Ensinnäkin Suomi sijaitsee hyvin pohjoisessa. Maailmassa ei ole yhtään toista maata, joka sijaitsisi kokonaan 60. leveysasteen pohjoispuolella. Pohjoisesta sijainnista seuraa, että ilmastomme on viileä ja talvet ovat pitkiä ja kylmiä. Lämmitykseen kuluu siksi paljon energiaa. Vuotuiset sähkönkulutuksen huiput ajoittuvat aina sydäntalven kovimpiin pakkasiin.

Suomi on pinta-alaltaan varsin suuri maa, ja sen asutus on harvaa. Sen vuoksi välimatkat ovat pitkiä, ja liikkumiseen ja tavaroiden kuljetukseen kuluu paljon energiaa.

Vaikka lämmitykseen ja liikenteeseen kuluu paljon energiaa, selvästi suurin energiankuluttaja Suomessa on teollisuus. Se vastaa noin 45 % maamme energiankulutuksesta. Suomessa on runsaasti sellaista teollisuutta, joka tarvitsee tuotantoonsa suuria määriä energiaa. Tällaista teollisuutta ovat esimerkiksi paperin ja kartongin valmistus sekä metallien jalostus.

Yksi syy maamme korkeaan energiankulutukseen on korkea elintaso. Niistä maailman maista, joissa energiankulutus on korkeinta, lähes kaikki ovat vauraita teollisuusmaita. Ainoina poikkeuksina tähän ovat Lähi-idän öljyvaltiot.