Vihreä sähkö

Ekoenergia.jpg
Sähköyhtiöt myyvät eri tavoin tuotettua sähköä. Sama yritys voi kaupata ydinsähköä, kivihiilellä ja turpeella tuotettua sähköä, vesivoimaa ja tuulienergiaa. Jokaisella sähkönkuluttajalla on mahdollista valita, miltä sähköyhtiöltä sähkönsä ostaa, ja millä energianlähteellä tuotetusta sähköstä maksaa. Käyttämänsä sähköntuottajan voi nykyisin valita ja vaihtaa helposti verkossa olevien palveluiden avulla. Tällainen on esimerkiksi vaihdavirtaa.net.

Vihreäksi sähköksi tai ekoenergiaksi kutsutaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Suomessa on eri yhtiöillä tarjolla paitsi vesi- ja tuulivoimalla, myös puuenergialla ja biokaasulla tuotettua sähköä. Myös näiden uusiutuvien lähteiden ympäristövaikutukset eroavat toisistaan, ja sinulla on kuluttajana mahdollista valita, millaista tuotantoa haluat tukea.

Vihreä sähkö voi olla kuluttajalle kalliimpaa kuin halvimmalla mahdollisella lähteellä tuotettu sähkö. Näin ei kuitenkaan aina ole. Suomessa on suuri joukko sänkönkuluttajia, jotka ostavat normaalia yleissähköä hinnalla, joka on korkeampi kuin edullisimmissa ekosähkövaihtoehdoissa. Sähköyhtiöiden vertailu ei siis ole pelkästään ympäristöteko, vaan se kannattaa myös taloudellisista syistä.