Oman energiajalanjäljen osatekijät

yhteinen_ymparisto_shutterstock_111482522_peda.jpgKaikesta kulutuksestamme seuraa vaikutuksia ympäristöön. Siihen, kuinka suuria vaikutuksemme ovat, on meillä jokaisella mahdollisuus vaikuttaa. Energian osalta ympäristövaikutuksemme koostuvat seuraavista osatekijöistä:
  • asuinpaikka ja asumismuoto
  • käyttämämme energianlähteet
  • kulutustottumukset ja -valinnat: mitä kulutamme ja kuinka paljon
  • tavaroiden käyttötavat
  • liikkumistavat
Kun kaikki energiankulutuksen osatekijät lasketaan yhteen, saadaan energiajalanjälki. Se on luku, joka kuvaa energiankulutuksemme ympäristövaikutuksia. Osa energiajalanjäljestämme on sellaista, johon voimme vaikuttaa vain vähän. Tällaisia ovat esimerkiksi asuinpaikkamme sijainti, tai kunnassa käytetyn kaukolämmön tuotantotapa. Jokaiselle meistä jää kuitenkin joukko asioita, joilla voimme pienentää omia ympäristövaikutuksiamme.