Kuinka liikut?

maantiede_liikkuminen_energia_shutterstock_41872945 [Converted].jpgSuomi on harvaan asuttu ja pinta-alaltaan laaja maa. Siksi meillä liikenteen merkitys energiankulutuksessa korostuu. Liikkumisen osalta jokainen voi vaikuttaa merkittävästi omaan energiankulutukseensa.
Energiankulutuksen kannalta haitallisimpia liikkumistapoja ovat yksityisautoilu ja lentoliikenne. Henkilöautot kuluttavat nykyisin keskimäärin 7,4 litraa polttoainetta sataa kilometriä kohti. Lentoliikenteessä kulutus matkustajaa kohti laskettuna on samaa luokkaa, riippuen konetyypistä ja matkan pituudesta. Jos henkilöautossa on useampi kuin yksi matkustaja, on automatkustajaa kohti laskettu energiankulutus aina pienempi kuin lentomatkustajalla. 

Energiaa säästävä liikkuja kulkee mahdollisimman suuren osan matkoistaan jalan tai polkupyörällä. Myös joukkoliikennettä käyttämällä päästään murto-osaan yksityisautoilun energiankulutuksesta. Erityisen energiatehokasta joukkoliikennettä on sähköllä kulkeva raideliikenne.

Asuinpaikan valinnalla on suuri merkitys omaan energiankulutukseen. Mitä lähempänä työ- tai opiskelupaikkaa sekä palveluita asuu, sitä vähemmän liikkumiseen kuluu energiaa.
 
Polttoaineen_kulutus_800.png