Minä energiankuluttajana

Oman energiajalanjäljen osatekijät

yhteinen_ymparisto_shutterstock_111482522_peda.jpgKaikesta kulutuksestamme seuraa vaikutuksia ympäristöön. Siihen, kuinka suuria vaikutuksemme ovat, on meillä jokaisella mahdollisuus vaikuttaa. Energian osalta ympäristövaikutuksemme koostuvat seuraavista osatekijöistä:
 • asuinpaikka ja asumismuoto
 • käyttämämme energianlähteet
 • kulutustottumukset ja -valinnat: mitä kulutamme ja kuinka paljon
 • tavaroiden käyttötavat
 • liikkumistavat
Kun kaikki energiankulutuksen osatekijät lasketaan yhteen, saadaan energiajalanjälki. Se on luku, joka kuvaa energiankulutuksemme ympäristövaikutuksia. Osa energiajalanjäljestämme on sellaista, johon voimme vaikuttaa vain vähän. Tällaisia ovat esimerkiksi asuinpaikkamme sijainti, tai kunnassa käytetyn kaukolämmön tuotantotapa. Jokaiselle meistä jää kuitenkin joukko asioita, joilla voimme pienentää omia ympäristövaikutuksiamme.

Vihreä sähkö

Ekoenergia.jpg
Sähköyhtiöt myyvät eri tavoin tuotettua sähköä. Sama yritys voi kaupata ydinsähköä, kivihiilellä ja turpeella tuotettua sähköä, vesivoimaa ja tuulienergiaa. Jokaisella sähkönkuluttajalla on mahdollista valita, miltä sähköyhtiöltä sähkönsä ostaa, ja millä energianlähteellä tuotetusta sähköstä maksaa. Käyttämänsä sähköntuottajan voi nykyisin valita ja vaihtaa helposti verkossa olevien palveluiden avulla. Tällainen on esimerkiksi vaihdavirtaa.net.

Vihreäksi sähköksi tai ekoenergiaksi kutsutaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Suomessa on eri yhtiöillä tarjolla paitsi vesi- ja tuulivoimalla, myös puuenergialla ja biokaasulla tuotettua sähköä. Myös näiden uusiutuvien lähteiden ympäristövaikutukset eroavat toisistaan, ja sinulla on kuluttajana mahdollista valita, millaista tuotantoa haluat tukea.

Vihreä sähkö voi olla kuluttajalle kalliimpaa kuin halvimmalla mahdollisella lähteellä tuotettu sähkö. Näin ei kuitenkaan aina ole. Suomessa on suuri joukko sänkönkuluttajia, jotka ostavat normaalia yleissähköä hinnalla, joka on korkeampi kuin edullisimmissa ekosähkövaihtoehdoissa. Sähköyhtiöiden vertailu ei siis ole pelkästään ympäristöteko, vaan se kannattaa myös taloudellisista syistä.

Kulutusvalinnat ja energiamerkit

yhteinen_ymparisto_shutterstock_101397709_peda.jpg

Sillä, mitä tavaroita ostamme, on suuri merkitys energiankulutuksen kannalta. Jokaiseen ostamaamme tavaraan sisältyy välillistä energiankulutusta. Sitä kertyy sitä enemmän, mitä enemmän hankimme tavaroita. Tämän lisäksi hankkimamme tuotteet voivat erota toisistaan energiatehokkuuden suhteen. Se tarkoittaa sitä, millä energiankulutuksella jokin käyttämämme tavara täyttää tehtävänsä. Esimerkiksi jokaisen jääkaapin tehtävä on pitää ruoka kylmänä, mutta eri jääkaapit eroavat toisistaan sen suhteen, millä energiamäärällä tämä saadaan aikaiseksi.
Energiankulutuksestaan huolehtiva kuluttaja kiinnittää huomiota näihin asioihin:
 • Osta vain tarpeeseen, vältä turhaa kulutusta
 • Kiinnitä huomiota kestävyyteen, korjattavuuteen ja takuuaikoihin
 • Korjaa ja kierrätä
 • Suosi lähellä tuotettua
 • Valitse vähän energiaa kuluttava laite
Moniin kodinkoneisiin, kuten kylmälaitteisiin, pesukoneisiin, liesiin ja lamppuihin, vaaditaan nykyisin merkintä energiankulutuksesta. Tällaisissa energiamerkeissä laitteet on jaettu energiankulutuksensa perusteella luokkiin A - G, missä A tarkoittaa vähiten kuluttavaa. Samassa merkissä sähkönkulutus ilmoitetaan myös kilowattitunteina. Laitteesta riippuen merkissä voi olla muitakin tietoja, esimerkiksi melutaso ja vedenkulutus. Tietokoneissa ja viihde-elektroniikassa ei toistaiseksi ole käytössä energiankulutusluokkaa osoittavaa energiamerkkiä. Sen sijaan niissä käytetään EU:n alueella Energy Star -merkkiä.

Kuinka liikut?

maantiede_liikkuminen_energia_shutterstock_41872945 [Converted].jpgSuomi on harvaan asuttu ja pinta-alaltaan laaja maa. Siksi meillä liikenteen merkitys energiankulutuksessa korostuu. Liikkumisen osalta jokainen voi vaikuttaa merkittävästi omaan energiankulutukseensa.
Energiankulutuksen kannalta haitallisimpia liikkumistapoja ovat yksityisautoilu ja lentoliikenne. Henkilöautot kuluttavat nykyisin keskimäärin 7,4 litraa polttoainetta sataa kilometriä kohti. Lentoliikenteessä kulutus matkustajaa kohti laskettuna on samaa luokkaa, riippuen konetyypistä ja matkan pituudesta. Jos henkilöautossa on useampi kuin yksi matkustaja, on automatkustajaa kohti laskettu energiankulutus aina pienempi kuin lentomatkustajalla. 

Energiaa säästävä liikkuja kulkee mahdollisimman suuren osan matkoistaan jalan tai polkupyörällä. Myös joukkoliikennettä käyttämällä päästään murto-osaan yksityisautoilun energiankulutuksesta. Erityisen energiatehokasta joukkoliikennettä on sähköllä kulkeva raideliikenne.

Asuinpaikan valinnalla on suuri merkitys omaan energiankulutukseen. Mitä lähempänä työ- tai opiskelupaikkaa sekä palveluita asuu, sitä vähemmän liikkumiseen kuluu energiaa.
 
Polttoaineen_kulutus_800.png

Säästä energiaa kotona

yhteinen_ymparisto_shutterstock_143542750_peda.jpgAsumiseen tarvitaan paljon energiaa. Kotia lämmitetään, peseytymiseen tarvitaan lämmintä vettä, laitetaan ruokaa ja pestään pyykkiä. Lisäksi pelataan kenties konsolipelejä, kuunnellaan musiikkia ja katsotaan televisiota. Energiankulutusta ei voi välttää, mutta siihen voi jokapäiväisellä toiminnalla vaikuttaa.

Asuinrakennuksissa on suuria eroja energiatehokkuuden suhteen. Eniten energiaa kuluu vanhoissa, ohuesti eristetyissä ja suurikokoisissa omakotitaloissa. Uudemmissa taloissa energiaa säästyy esimerkiksi siten, että ikkunat estävät lämmön karkaamista, eristeet ovat paksumpia, ja taloissa voi olla lämmön talteenottojärjestelmiä. Asukasta kohti laskettuna on energiatehokkaampaa asua kerrostalossa kuin omakotitalossa, sillä kerrostalossa on lämpöä hukkaavaa ulkoseinää vähemmän.

Huoneiston lämpötilalla on suuri merkitys energialaskussa. Liian korkea huoneiston lämpötila ei ole terveyden eikä vireyden kannalta hyvä, ja samalla hukkaantuu energiaa. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että laskemalla huoneiston lämpötilaa yhdellä asteella, energiankulutus laskee 5 %. Sopiva lämpötila on 20 - 21oC. Makuuhuoneissa voi olla tätäkin viileämpää.

Tavallisissa arkisissa toimissasi on monia tapoja vähentää energiankulutusta. Kiinnitä huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:
 • Käy ripeästi suihkussa.
 • Pese täysiä koneellisia.
 • Tuuleta huoneet nopeasti ja tehokkaasti läpivedolla.
 • Sauno kohtuudella.
 • Sammuta valot ja laitteet, kun et niitä käytä.
 • Suunnittele leipomiset ja ruoanlaitot samalle uuninlämmityskerralle.