Tiivistelmä

Tiivistelmä yhdyskuntasuunnittelusta

  • Yhdyskuntasuunnittelun tavoiteena on alueiden toimivuus, turvallisuus, viihtyisyys, tasa-arvo sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön säilyminen
  • Alueiden toimintoja ja rakentamista ohjataan kaavoituksella
  • Tärkeimpiä yhdyskuntasuunnittelun kaavoja ovat maakunta-, yleis-, asema- ja rantakaava
  • Kunnat vastaavat alueidensa kaavoituksesta
  • Kansalaiset voivat vaikuttaa kaavoitukseen esimerkiksi tekemällä kunnalle aloitteita, osallistumalla kaavoitusta esitteleviin kokouksiin, jättämällä huomautuksia nähtävillä oleviin kaavoihin ja osallistumalla kunnallispolitiikkaan