Oppilaiden ottaminen kirjan oppimisympäristöön osallistujiksi.