Reaaliaineopettajien palkkaus

REAALIAINEOPETTAJIEN PALKKAUS

Reaaliainejärjestöjen yhteistyöelin on jo usean vuoden ajan jäsenistönsä vaatimuksesta tuonut julki palkkaukseensa liittyviä epäkohtia vaatien tilanteen korjaamista. Reaaliaineita opettavien opettajien palkka ei määräydy oikeassa suhteessa tehdyn työn määrään. Työn määrä kasvaa kertautuvasti johtuen seuraavista tekijöistä, kuten

  • suuri opetusvelvollisuuteen liittyvä tuntimäärä 
  • oppiaineeseen liittyvä pieni vuosiviikkotuntimäärä ja vastaavasti suuri opetettavien ryhmien määrä 
  • suuret ryhmäkoot 
  • reaalin ainekoe, joka on lisännyt lukion opettajien työmäärää 

Opettajien voimavaroja kuluttaa erityisesti poikkeuksellisen suuri oppilaskontaktien määrä ja sen suorana seurauksena lisääntynyt arviointityö, kuten kokeiden ja tutkielmien korjaus sekä muiden suoritusten ohjaus.

Edelliseen vedoten esitämme seuraavia parannuksia allekirjoittaneiden reaaliaineiden palkkaukseen:

Reaaliaineiden opetus ja opetusmenetelmät ovat muuttuneet perinpohjaisesti niistä vuosista, jolloin määriteltiin eri aineiden opetusvelvollisuudet tai demonstraatiolisät. Edellä mainituissa reaaliaineissa ei juurikaan voida käyttää sellaisia valmiita aineistoja – työkirjoja tai opetusäänitteitä – kuin mitä useissa muissa aineissa käytetään, vaan opetusmateriaalit joudutaan päivittämään jatkuvasti, jopa useasti yhden lukuvuoden kuluessa. Oppikirjan ja muun valmiin materiaalin osuus on vähentynyt opetuksessa.

Reaaliaineopettaja joutuu jatkuvasti perehtymään uusiin tutkimuksiin, seuraamaan ajankohtaisia uutisia lehdistä ja tutustumaan erilaisiin dokumentteihin, joita hän sitten muokkaa opetukseen soveltuvaksi aineistoksi. Lisäksi oppilaat tekevät runsaasti tutkielmia ja kirjoitelmia, joihin täytyy jatkuvasti toimittaa ja seuloa uutta tuoretta aineistoa. Suuren oppilasmäärän tuotosten, kuten tutkielmien ohjaus- ja tarkastus-työhön kuluu kohtuuttoman paljon opettajien oppituntien ulkopuolista työaikaa. Tämän lisätyön korvaukseksi vaadimme aineistolisää, joka vastaa +1 tunnin palkka/10 pidettävää oppituntia.

Samasta työstä tulee maksaa sama palkka samoin palkkaperustein. On siirryttävä palkkausjärjestelmään, jossa koulun muusta työstä, kuten luokanvalvojan tehtävistä, kokoelmien hoidosta tai projektien suunnittelusta maksetaan palkka kaikille opettaja-ryhmille samoin perustein. Näistä töistä maksettavan korvauksen ei tule perustua opetusvelvollisuuden tuntimäärään, koska opetusvelvollisuus ei ole kaikilla opettajilla sama.

BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN OPETTAJIEN LIITTO BMOL RY
FILOSOFIAN JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETTAJAT FETO RY
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL RY
MAA- JA METSÄTALOUSOPETTAJAT MMO RY
PSYKOLOGIANOPETTAJAT PSOP RY
SUOMEN USKONNONOPETTAJAIN LIITTO SUOL RY
TALOUSTIEDON OPETTAJAT TTOP RY

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä