Biologian ja maantieteen opettajien liitto

Ajankohtaista

Yo-kokeiden korjaamisen korvaaminen muuttunut uuden lukiolain voimaantulon johdosta

Lukiolain uudistuksesta johtuen tästä syksystä eteenpäin kokelas voi uusia hyväksytyn yo-kokeen rajattomasti.
Lukion oman opiskelijan ylioppilaskokeen valmistavasta tarkistamisesta ja korjauksesta maksetaan opettajalle palkkio lukioresurssista lukiossa sovitulla tavalla.

Huomattavaa on, että oman lukion ulkopuoliset kokelaat katsotaan virkaehtosopimuksen mukaan yksityisopiskelijaksi, joiden yo-kokeiden tarkistamisesta tulee maksaa erillinen korvaus. Kokelas katsotaan yksityisopiskelijaksi myös silloin, kun hän uusii hyväksyttyä koetta 2. tai useampaa kertaa. Tämä kannattaa ottaa huomioon syksyn yo-kokeita korjatessa.