Biologian ja maantieteen opettajien liitto

Ajankohtaista

Uusi toiminnanjohtaja tarttui innolla ruoriin

Katin_kuva_pieni.jpg Kati Vähä-Jaakkola aloitti vuoden alussa liiton toiminnanjohtajana. Hän on työskennellyt aiemmin ympäristökasvatuksen parissa järjestöjohtajana lähes parikymmentä vuotta. BMOL:iin Kati siirtyi Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitosta, jossa työskenteli toiminnanjohtajana kolme vuotta.

”Minua motivoi erityisesti biologian ja maantieteen merkitys aikamme viheliäisten ympäristöongelmien , kuten ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen, ratkaisemisessa. Tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa näiden oppiaineiden laajaa ymmärrystä ja osaamista”.

Katin koulutustausta on monialaisessa ympäristönsuojelutieteessä vahvalla luonnontieteiden painotuksella. Hän on tehnyt pitkään vaikuttamistyötä ja verkostoitunut laajasti ympäristö- ja kasvatusaloilla. Erityisinä vahvuuksinaan hän mainitsee rautaisen organisointikyvyn ja vuorovaikutustaidot. ”Odotan innolla voivani hyödyntää aiempaa osaamistani ja kokemustani liiton toiminnan organisoimisessa ja kehittämisessä. Upeaa on ollut jo parin ensimmäisen työviikon aikana huomata, miten monipuolista toimintaa ja aktiivisia toimijoita liitossa on, kertoo Kati.