← Biologian ja maantieteen opettajien liitto

← Ajankohtaista

Kannanotto lukioresurssin käytöstä ylioppilaskirjoitusten sähköisen maantieteen harjoituskokeen korjaamiseen

Hyvät rehtorit,

Tietoomme on tullut, että joissakin lukioissa maantieteen opettajalle ei korvattaisi ylioppilaskirjoitusten sähköisen harjoituskokeen alustavaa tarkastusta muiden ylioppilaskirjoitusten tapaan.

Ylioppilastutkintolautakunta edellytti, että jokainen lukio järjestää sähköisen yo-tutkinnon harjoituskokeen. Opettajien täytyi tarkastaa kokelaiden vastaukset, jotta Ylioppilastutkintolautakunnan sensorit saisivat tietoa arviointimenetelmän toimivuudesta. Opettajat suorittivat valmistavan arvioinnin täysin samaan tapaan kuin varsinaisessa ylioppilaskokeessakin. BMOL liittona tuotti vastaavanlaiset pisteitysohjeet maantieteen sähköiseen harjoittelukokeeseen kuin muihinkin lukuvuoden 2015-2016 ylioppilaskokeisiin.

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry katsoo, että maantieteen opettajalle kuuluu sähköisen harjoituskokeen valmistavasta arviointityöstä sama korvaus kuin varsinaisenkin ylioppilaskokeen arvioinnista. Korvaus tulee maksaa samalla periaatteella koulukohtaisista lukioresurssitunneista kuin muidenkin ylioppilaskirjoitusten valmistava arviointi.

Helsingissä 16.5.2016

Sirpa Lappalainen

puheenjohtaja

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry