Biologian ja maantieteen opettajien liitto

Ajankohtaista

Kysely erityisestä tuesta biologian ja maantiedon/tieteen opetuksessa

BMOL kartoittaa erityisen tuen tarvetta ja saatavuutta biologian ja maantiedon/tieteen opetuksessa. HYOL ry on toteuttanut historian ja yhteiskuntaopin opettajille vastaavanlaisen kyselyn, jota on käytetty tämän kyselyn pohjana. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään pedagogisten ainejärjestöjen yhteisessä vaikuttamistyössä.

Kysely on auki 8.5. asti: https://forms.gle/hKk55pA5r8TRCLN59