Kirsi Arinosta opetusneuvos

Kirsi_Arino_kasvokuva_4.jpg Tasavallan presidentti on myöntänyt pitkän uran biologian ja maantiedon lehtorina tehneelle Kirsi Arinolle opetusneuvoksen arvonimen 12.6.2020. Arino on tehnyt valtakunnallisesti merkittävää työtä opetuksen kehittämisen saralla ja toiminut ympäristökasvatuksen puolestapuhujana. 

Kirsi Arinon tunneilla opittiin ulkona, luonto luokkahuoneena. Luontoympäristö antaa erinomaiset puitteet tutkivalle ja elämykselliselle oppimiselle, joka on ollut keskeinen lähtökohta Arinolle tärkeiden retkeily- ja koulukasvitarhatoiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Koulukasvitarhat ovat lähellä Arinon sydäntä ja hän on kehittänyt merkittävällä tavalla sekä Käpylän että Vesalan peruskoulujen koulukasvitarhojen toimintaa ja hyödyntämistä opetuksessa. Hän on myös innovoinut eläinten tuomista mukaan opetukseen ja kehittänyt Vesalan peruskoulun eläintarhan toimintaa.

Opettajana Arino oli innostava ja inspiroi myös kollegoitaan. Hän uudisti jatkuvasti rohkeasti opetustaan ja oli aloitteellinen ja aktiivinen kehittäjä työyhteisöissään. Arino on saanut työstään myös valtakunnallista tunnustusta, kun hänet valittiin vuoden 2013 biologian ja maantieteen opettajaksi.

Kirsi Arino on myös oppikirjailija ja opettajien kouluttaja, joka on tehnyt merkittävää työtä suomalaisen biologian opetuksen hyväksi neljällä eri vuosikymmenellä. Hän on lisäksi kirjoittanut lukuisia asiantuntija-artikkeleita Biologian ja maantieteen opettajien liiton Natura-lehteen.

Ympäristökasvatuksen edistäminen on ollut Arinolle tärkeää jo työuran alkuvaiheista lähtien. Hän on työllään vahvistanut ympäristökasvatusalan asemaa Suomessa biologian ja maantiedon opettajana, ympäristökasvattajana, oppikirjailijana, opettajien kouluttajana ja opetussuunnitelmatyön asiantuntijana. Lisäksi hän on antanut merkittävän panoksen lukuisissa luottamustoimissa alan järjestöissä kuten Biologian ja maantieteen opettajien liitossa, Maa- ja metsätalouden ja puutarhanhoidon opettajien yhdistyksessä sekä WWF Suomessa, jossa hän on ollut mukana kehittämässä WWF:n opetusmateriaaleja ja ympäristökasvatuksen toimintatapoja. WWF myös myönsi v. 2006 Käpylän peruskoululle Naturewatch -stipendin aktiivisesta osallistumisesta WWF:n ympäristökasvatusohjelmaan Kirsi Arinon johdolla.

Arino on vienyt kaupunkikouluissa rohkeasti eteenpäin myös maa- ja metsätalouden opetusta. Hän kannusti kollegoitaan lähtemään rohkeasti metsään oppilaiden kanssa ja unohtamaan liian teoretisoinnin, sillä “saappaat eivät turhaan enää kulu nuorison jaloissa”, kuten hän on sanonut. Arino halusi antaa oppilailleen mahdollisuuden löytää oman metsänsä. Hänellä olikin opetuksessaan monipuolinen lähestymiskulma metsään: hänen mielestään tulevaisuudessakin on tärkeää rakentaa kulttuuria ja toimeentuloa metsäluonnon varaan. Kirsi Arino sai vuonna 2016 Suomen Metsäyhdistyksen hopeisen ansiomerkin metsäopetuksen kehittämisestä peruskoulussa.