Biologian ja maantieteen opettajien liitto

Ajankohtaista

Hae oppilaallesi Otavan luonnonharrastus- ja -tutkimusstipendiä

Kustannusosakeyhtiö Otavan perinteiset luonnonharrastus- ja -tutkimusstipendit ansioituneille luontoharrastajille ja lupaaville tutkijanaluille ovat nyt haettavina.

BMOL:n stipendityöryhmä nimeää hakemusten perusteella stipendinsaajat. Stipendejä jaetaan yhteensä 1000 euron arvosta.

Luonnonharrastus- ja -tutkimusstipendejä voi hakea kaikille peruskoulun ja lukion oppilaille. Iltakoululaisten osalta yläikäraja on 20 vuotta. Stipendiä voi hakea sekä erilaisen harrastuneisuuden että tutkimuksen perusteella.

Stipendien myöntämisessä kiinnitetään huomiota biologiaan ja maantieteeseen kohdistuvaan harrastukseen ja/tai tutkimukseen sekä niissä saavutettuihin tuloksiin. Perusteena käytetään mm seuraavia kriteereitä, joista yksittäisissä hakemuksissa tarvitsee täyttää vain osa:

- biologiset ja maantieteelliset tutkimukset tuloksineen
- keräilyharrastus, jossa on osoitettu pitkäjänteisyyttä ja asiaan perehtymistä, myös kokoelmien käyttökelpoisuus huomioidaan
- koulun kerhotoimintaan osallistuminen
- muunlainen eritelty luonnonharrastustoiminta
- merkittävä osallistuminen luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan

Hakemukset toimitetaan 31.3.2018 mennessä linkistä avautuvalla lomakkeella. Huomioithan, että lomakkeen täyttämisestä ei lähetetä erillistä kuittausta, sähköpostia tms. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä sen jälkeen kun stipendin saajat on valittu. Arvioinnissa kestää useampia viikkoja.

Hakemuksen osana on biologian ja maantieteen opettajan lausunto. Lausunnon voi pyytää myös sellaiselta yhteisöltä, jonka toimintaan oppilas on osallistunut. Lisäksi hakemuksessa tulee ilmetä selkeät perustelut stipendille. Stipendin saajien nimet julkaistaan BMOL:n julkaisuissa.