Biologian ja maantieteen opettajien liitto

Ajankohtaista

Hae nuoren opettajan matkastipendiä

Biologian ja maantieteen opettajien liiton hallitus julistaa jäsentensä haettavaksi matkastipendin, jonka tarkoituksena on edistää nuorten opettajien mahdollisuuksia kansainvälistyä ja kouluttautua ulkomailla.

Stipendin yhteismäärä on 1 200 € ja se jaetaan liiton hallituksen päätöksellä yhdelle tai useammalle hakijalle. Stipendiä voivat hakea Biologian ja maantieteen opettajien liiton jäsenet, joiden ikä on korkeintaan 35 vuotta. Ikärajan perusteluna on se, että kansainvälistymisen taloudelliset esteet ovat ensisijaisesti nuorten opettajien ongelma. Stipendin saaja valitsee itse ulkomaisen kohteensa sekä itselleen sopivimman matka-ajankohdan ja suorittaa kaikki matkaan liittyvät järjestelyt.

Stipendin saaminen edellyttää tutustumista matkakohteen biologian ja/tai maantiedon opetukseen ja tähän liittyen kouluvierailua. Stipendin saajalta edellytetään matkan jälkeen matkaraporttia ja selvitystä kustannuksista tositteineen. Kiinnostus kirjoittaa vierailusta Naturaan sekä mahdollisuuksien mukaan luotu yhteys johonkin kohdemaan kouluun katsotaan eduksi stipendiä myönnettäessä. Stipendiä voi hakea myös konferenssimatkaan.

Stipendihakemukset tulee toimittaa linkistä avautuvalla lomakkeella 31.3.2018 mennessä. Huomioithan, että lomakkeen täyttämisestä ei lähetetä erillistä kuittausta, sähköpostia tms. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä hakuajan päätyttyä sen jälkeen kun stipendin saajat on valittu, prosessissa kestää useampia viikkoja.

Hakuajan jälkeen lähetettyjä hakemuksia käsitellään vain, jos rahaa on jäljellä.

Tilanteesta riippuen liiton matkastipendi korvaa kaikki tai osan matkan kustannuksista. Hakija voi esittää myös aiheelliseksi katsomiaan perusteluja hakemuksensa tueksi.

Stipendi on kunnianosoitus niille henkilöille, jotka aikoinaan perustivat Suomen Luonnonhistorian ja Maantieteen Opettajien Liiton Matkailurahaston.