Biologian ja maantieteen opettajien liitto

Ajankohtaista

BMOL seuraa perusopetuksen vuosityöaikakokeiluita

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL seuraa aktiivisesti keskustelua perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Opettajien ammattijärjestö OAJ:n mukaan kokeilun tavoitteena on arvioida, voisiko vuosityöaikajärjestelmä rajata opettajan työmäärää ja saada kaiken opettajan tekemän työn palkanmaksun perusteeksi. Kolmivuotinen kokeilu on käynnissä neljässä kunnassa.

Biologian ja maantieteen opettajien liiton mukaan aineopettajien palkkauksessa on paljonkin kehitettävää. Tavoitteena on, että sekä koulutus että työmäärä tulevat tasapuolisesti huomioiduiksi. BMOL on ottanut kantaa erisuuruisista opetusvelvollisuuksista luopumiseksi yhdessä useiden muiden pedagogisten opettajajärjestöjen kanssa.

Kokeiluita, niiden tavoitteita ja saatuja kokemuksia käsitellään BMOL:n hallituksessa, joka johtaa liiton toimintaa vuosikokousten välillä. Työaikakysymyksissä tehdään yhteistyötä OAJ:n kanssa. Liitolla on oma edustaja OAJ:n pedagogisessa toimikunnassa.

Tarkempaa tietoa vuosityöaikakokeilusta on OAJ:n sivuilla.