Biologian ja maantieteen opettajien liitto

Ajankohtaista

BMOL hakee selvityksen tekijää

Biologian ja maantieteen opettajien liitto hakee tekijää laatimaan luokkatilojen varustelua käsittelevää selvitystä. Tehtävä sopii esimerkiksi opinnäytetyön tekijälle.

Selvityksen alustavana työotsikkona on ”Tulevaisuuden luonnontiedeluokka: miten lisääntyvä kokeellisuus tulisi huomioida biologian ja maantiedon/maantieteen luokkatiloissa ja niiden varustelussa”.

Selvitys tehdään valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämän jälkeen tekijä voi tarvittaessa jatkaa varsinaisen opinnäytetyön kirjoittamista.

Selvityksen tekemisestä maksetaan 1500 euron palkkio, josta osa maksetaan työn valmistuttua sovitussa aikataulussa. Työn tukena toimivat BMOL:n toiminnanjohtaja sekä liiton kokeneet vapaaehtoiset. Selvityksen tekijällä on käytössään liiton viestintäkanavat sekä surveymonkey-kyselylomakepalvelu. Työ on itsenäistä, ja selvityksen voi tehdä miltä tahansa paikkakunnalta käsin.

Jos haluat lisätietoja, laita aiheesta sähköpostia liiton toiminnanjohtajalle: hanna.hellsten@bmol.fi.

Voit myös soittaa tiistaisin kello 10-12 ja keskiviikkoisin kello 14-16, numero on 050 313 8409.

Jos olet kiinnostunut tehtävästä, laita liiton toiminnanjohtajalle sähköpostia osoitteeseen hanna.hellsten@bmol.fi. Kerro lyhyesti, miksi olisit hyvä selvityksen tekijä, miten lähtisit taustoittamaan aihepiiriä ja millaisia menetelmiä kannattaisi käyttää tiedonhankinnassa. Mitään valmista tutkimussuunnitelmaa ei siis tarvitse esittää, ideat riittävät.

Selvityksen tekeminen on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian. Hakuaikaa on jatkettu toukokuun loppuun asti.

Jos teet selvityksen perusteella opinnäytetyön, varmista etukäteen, että aihe sopii omalle oppilaitoksellesi ja että saat sieltä tarvittavan tieteellisen ohjauksen.