Päivä- ja aikuislukio

Päivä- ja aikuislukio

Aikuislukion verkko-opo vastaa

http://aikuislukiot.fi/ -sivustolla esitettyjä kysymyksiä ja verkko-opon antamia vastauksia.

Päivä- ja aikuislukion eroihin ja yhtäläisyyksiin liittyviä kysymyksiä

Kysymys:Olen suorittanut tähän mennessä lukiossa 55 kurssia ja olen kolmannen vuoden opiskelija. Olen ajatellut jatkaa aikuislukion puolella. Pitääkö minun silti suorittaa kaikki 75 kurssia vai riittääkö pienempi kurssimäärä aikuislukiossa?

Vastaus:Aikuislukio on tarkoitettu yli 18-vuotiaille ja perustelluista syistä tätä nuoremmille.

Aikuislukion kurssimäärä alle 18-vuotiaana lukiotutkinnon aloittaneelle on 48 kurssia. Jos siirryt suoraan päivälukiosta aikuislukioon, kuulut tähän ryhmään, vaikka olisitkin siirtymähetkellä yli 18-vuotias. Llisää aiheesta http://www.aikuislukiot.fi/opiskelu/opintojen-alkaessa/mitae-opiskellaan-oppiaineet/

Aikuislukion oppimäärään ei kuulu pakollisia kursseja taito- ja taideaineista (näistä ei ole yleensä myöskään kurssitarjontaa).

Alle 18-vuotiaana lukiotutkinnon aloittaneella opetussuunnitelmaan kuuluu terveystieto (TE1-kurssi, joka ei ole aikuislukiossa pakollinen ja siksi ei välttämättä myöskään kurssitarjonnassa), yksi liikunnan kurssi ja kaksi kurssia aineryhmästä musiikki ja kuvataide. Jos vain mahdollista ennen koulun vaihtoa, koeta saada tehtyä nämä kurssit päivälukiossa, koska aikuislukiossa ne tehdään yleensä erikoisjärjestelyillä ja opintoja sujuvoittaa, jos kyseiset kurssit on opiskeltu ennen siirtymistä.

Yleensä hyväksiluvussa ei hyväksytä nelosia eikä mm. harvinaisempia kieliä, jos niitä ei ole kolmea kurssia suoritettuna.

Opintojen puuttuva kurssimäärä suhteutetaan eli jos päivälukiossa sinulla on puuttunut 1/3 kursseista, vastaava suhde opiskeltavaa on myös aikuislukiossa.

Ei tarvitse opiskella 75 kurssia, mutta saat toki opiskella niin paljon, kuin ehdit ja haluat. Hyvä tulos yo-kokeessa voi vaatia minimikurssimäärää laajemmat opinnot.
Kysymys: Opiskelen päivälukiossa. Kurssikertymäni on nyt noin 50, mutta työpaikan myötä olen miettinyt vaihtoa aikuislukioon. Eli miten onnistuu vaihto päivälukiosta aikuislukioon?

Vastaus: Vaihto käy niin, että eroat päivälukiosta ja saat erotodistuksen, jonka kanssa hakeudut opiskelijaksi aikuislukioon. Kun sinut otetaan opiskelijaksi, tehdään samalla hyväksiluku aiemmista opinnoista ja suunnitellaan kurssivalinnat. Kaikkia päivälukion kursseja ei hyväksilueta aikuislukioon, koska opetussuunnitelmat poikkeavat hieman toisistaan. Aikuislukiossa vaadittu kurssimäärä on pienempi, koska taito- ja taitoaineita on vähän ja pakollisissa aineissa jonkin verran eroja päivälukioon verrattuna.