Aineopiskelu

Aineopiskelu

Aikuislukion verkko-opo vastaa

http://aikuislukiot.fi/ -sivustolla esitettyjä kysymyksiä ja verkko-opon antamia vastauksia.

Päivä- ja aikuislukion eroihin ja yhtäläisyyksiin liittyviä kysymyksiä

Kysymys:Olen ylioppilas. Nyt haluaisin täydentää päättötodistustani fysiikan osalta. Minun pitäisi suorittaa kaksi fysiikan kurssia. Voinko suorittaa niitä esimerkiksi tenttimällä? Joutuisinko tällöin maksamaan lukukausimaksua?

Vastaus:Aikuislukiossa voit aineopiskelijana opiskella aikuislukion tarjonnan mukaan yksittäisiä kursseja. Opiskelumuotoja on useita. Voit sopia niistä aikuislukiossa. Aineopiskelusta peritään lukukausimaksu, joka vaihtelee lukioittain ja on suuruudeltaan muutaman kympin.