Materiaalia

Oppimisvaikeuksiin liittyviä linkkejä

Tietoa mm. nuorten aikuisten oppimisvaikeuksista - Pudokkaat loppuraportti

Jaana Ruuskasen Joensuun Yliopistossa v. 2007 tekemä tutkielma.Tutkimuksen kohdejoukkona on lukioiden virtuaalihankkeeseen ja ISOverkostoon (Itäsuomalainen
oppimisverkosto) lukuvuonna 2006-2007 kuuluvien lukioiden rehtorit (N= 91). Kyselyyn
vastasi 49 rehtoria, joka on 53,8 % kohdejoukosta. Kyselylomakkeena käytettiin koulutuksen
arviointineuvoston vuonna 2005 tekemää kyselyä erityisopetuksen tarpeesta lukioissa.