Esittely

Esittely

Aikuislukioliitto ry

Aikuislukioliitto on aikuislukioitten ja aikuislinjojen ylläpitäjien yhdistys. Ylläpitäjiä Suomessa ovat kunnat, rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden tarkoituksena on tavoitteellisen aikuiskoulutuksen ylläpito tai edistäminen. Aikuislukioliitto kuuluu jäsenenä yleiseurooppalaiseen aikuiskasvatusjärjestöön European Association for the Education of Adults (=EAEA).

Aikuislukioliitto pyrkii kehittämään aikuislukioiden toimintaa ja vahvistamaan niiden asemaa.

Aikuislukiot soveltuvat opiskelupaikaksi kaikille tavoitteellisesta, yleissivistävästä opiskelusta kiinnostuneille aikuisille. Ne tarjoavat koulutusta niille, jotka

  • haluavat suorittaa peruskoulun tai lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon (tutkintotavoitteinen opiskelu). Suurimmissa aikuislukioissa on maahanmuuttajille oma peruskoululinja.
  • haluavat kerrata tai täydentää tietojaan joissakin aineissa ja siten parantaa mahdollisuuksiaan päästä ammatillisiin oppilaitoksiin tai korkeakouluihin (aineopiskelu). Joissakin aikuislukioissa on peruskoulun lisäluokka eli 10. luokka.
  • tarvitsevat yleissivistäviä opintoja päästäkseen eteenpäin omalla ammattialallaan.
  • joutuvat hankkimaan perusvalmiuksia uutta ammattia varten esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai muun syyn vuoksi.
  • haluavat käyttää vapaa-aikaansa itsensä kehittämiseen esimerkiksi uutta kieltä tai tietotekniikkaa opiskelemalla.
Lisää eri mahdollisuuksista ja mm. kielitarjonnasta on kohdassa Toiminta.
Lisää aikuislukoiden toiminnasta voi lukea sivuilta www.aikuislukiot.fi