Voimaa Wellamosta – elinvoimaa ikä kaikki

VOIMAA Wellamosta – elinvoimaa ikä kaikki, OPH:n rahoittama Laadunkehittämishanke 2018-19

1. YHTEENVETO

Wellamo-opisto on käynnistänyt toukokuussa 2018 laadun kehittämishankkeen, jonka tuloksena luodaan Ikääntymisvalmennus- konsepti/ toimintamalli opistolle. Uudessa palvelukonseptissa huomioidaan eri ikäiset seniorit, heidän kiinnostuksensa ja tarpeensa muuntuvissa toimintaympäristöissä. Hankkeessa pyritään innovoimaan uudenlaista toimintaa, joka kannustaa aktiivisuuteen ja osallisuuteen, ehkäisee yksinäisyyttä ja ennaltaehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä. Toimintaa ideoidaan yhdessä sidosryhmien kanssa moniammatillisena yhteistyönä.

Päijät- Häme ikääntyy vauhdilla ja myös muistisairaiden osuus väestön keskuudessa kasvaa. Hankkeen kehittämistoiminnassa räätälöidään varhaisvaiheen muistiongelmista kärsiville iloista, paineetonta ja virkistävää toimintaa yhdessä vertaisten kanssa. Uuden toiminnan kehittämisessä huomioidaan erilaiset oppimisympäristöt, vertaismentorointi ja digitaalisuus

VOIMAA WELLAMOSTA PROJEKTISUUNNITELMA 2018-20

KENELLE?

KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT

Hanketoiminnan kohderyhminä: Wellamo-opiston toimialueella asuvat Ikääntyvät kuntalaiset

 • + 65 vuotiaat juuri eläköityneet kuntalaiset
 • + 80 vuotiaat ikääntyneet vielä kotona asuvat kuntalaiset
 • Erityiset oppijat: kärkenä muistiongelmaiset ja muistisairaat

 TAVOITTEET 

Hyvinvoinnin edistäminen
Osallisuus ja yhteisöllisyys
Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen
Sosiaalisten suhteiden paraneminen
IKääntymisvalmennus- toimintamallin luominen Wellamo-opistolle.

Palvelumuotoilu: kohdennettuja toimintoja erilaisille ikääntyville ja muistisairaille.
Olemassa olevan Ikäkorttelitoiminnan kehittäminen.
Omatoimisuuteen ja vertaismentorointiin kannustaminen.

TESTAAMME uudenlaisia ryhmätoimintoja ja oppimisympäristöjä
Lisäteemoina digitaalisuuden ja vertaismentoroinnin hyödyntäminen ohjauksessa


TOIMINTASUUNNITELMA 2018-19

TOTEUTUSMALLI JA TYÖSUUNNITELMA

SYKSY 2018 ja Kevät 2019

 • LYYLI -Kohtaamispaikka TRIO:ssa perjantaisin klo 9-11. Tuotetaan toimintaa kohtaamispaikalle. Kauppakeskuskävely – kokeiluna tammi-helmikuussa 2019
  • Kartoitetaan muiden kuntien kohtaamispaikkoja
  • Päivätoimintaan tutustuminen ja ohjelman tuottaminen näihin kokoontumispaikkoihin eri kunnissa helmikuussa 2019 alkaen
 • AVOIN IDEAKYSELY: https://los.fi/voimaawellamosta
  • #voimaawellamosta Somessa
  • kerro toiveesi – ideasi -> me kokeilemme käytännössä!
 • KAIKILLE AVOIMET kokeilut /kurssit:
  • kokeilujaksoja eri oppimisympäristöissä eri-ikäisille senioreille eri kunnissa vuoden 2019 aikana
  • Syksy 2019 lyhytkursseja iäkkäiden kohderyhmille uutta toimintaa ja kokeiluja

Hankkeen tiedotus opiston www-sivuilla ajankohtaisia – kohdassa ja projektin Peda.Net – sivuilla https://peda.net/wellamo-opisto -> Hankkeet –Voimaa Wellamosta

 • MUISTISAIRAAT
  • Muistiyhdistyksen pilottiryhmä vierailulla opiston tiloissa syksyllä 2018
  • kaksi kokeilutyöpajaa ennen joulua 29.11. Sammonkatu 8, 13.12. AKK Kirkkokatu 16
  • keväällä 2019 muistisairaille oma MUISTIPILOTTI- ryhmä torstaisin 10.1.2019 alkaen klo 11.30-13.00
  • tutustuminen ja osallistuminen muistikahvilatoimintaan eri kunnissa
  • Muistisairaille kohdennettua ryhmätoimintaa puoleen hintaan ja maksutta syksyllä 2019
  • Kevät 2019 muistisairaille kohdennettuja ryhmiä opiston normaaleina kursseina jatkossa 2020 alkaen