ERASMUS+

KORONA MUUTOKSIA!!

ERASMUS- hankkeen KESTOA ON JATKETTU!

UUSI HANKEAIKA: 1.8.2019 - 31.05.2022

Erasmus+ aikuiskoulutukselle
Avaintoimi: KA1 Liikkuvuus
Hanke: 2019-1-FI01-KA104-060609
Viite: muutospyyntönne 18.3.2020, (hankesopimuksen siirto ja kesto)

Erasmus+ kansallinen toimisto hyväksyy muutoksen.
ARTIKLA 1.2. – SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA KESTO
1.2.2. Hanke toteutetaan seuraavien päivien välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien 1.8.2019
ja 31.05.2022.

Muut hankesopimuksen ehdot pysyvät ennallaan.
Mika Saarinen
Opetusneuvos, yksikön päällikkö
Erasmus+ kansallinen toimisto
Opetushallitus

ERASMUS + 2019-2021 WellMob 3 HANKE AIKAA JATKETTU 1.8.2019-31.5.2022

Wellamo-opisto on saanut Erasmus + KA104 liikkuvuushankeen edistääkseen henkilöstön osaamisen uudistumista. Opisto on saanut yhteensä kymmenen apurahaa, joilla on tarkoitus toteuttaa täydennyskoulutuskurssi - ja Job- shadowing  – vaihtojaksoja Euroopassa. Hankkeeseen osallistuvat Wellamo-opiston opettajat, tuntiopettajat ja ohjaajat sekä hallintohenkilöstö. 

HANKKEEN TEEMAT:

  1. Palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen
  2. Uudet opetusmenetelmät ja erilaiset oppimisympäristöt
  3. Digitaalisuus opetuksen tukena ja välineenä
  4. Tulevaisuuden avaintaitojen vahvistaminen (ks. avaintaidot ->)
  5. Vertaisneuvonta ja osaamisen jakaminen


KYSY LISÄÄ:

Päivi Vihma, suunnittelijaopettaja
050 3985870
paivi.vihma@wellamo-opisto.fi

Liitteet:

TIETOA HANKETUESTA Erasmus + 2020
ERASMUS Hakuinfo 2020

HANKKEEN TAVOITTEET JA HYÖDYT

Liikkuvuushankkeen odotetut hyödyt Wellamo-opiston organisaatiolle liittyvät henkilöstön osaamispääoman ja ammattitaidon karttumiseen. Henkilöstön monikulttuurinen osaaminen ja kielitaito lisääntyvät. Tulevaisuuden avaintaitojen vahvistuminen henkilöstön keskuudessa lisää organisaation joustavuutta muutoksen keskellä. Henkilöstön työviihtyvyys lisääntyy ja valmius toimia erilaisissa verkostoissa ja yhteistyössä yli aine- ja organisaatiorajojen kehittyvät. Hankkeen ansiosta uusia opetusmenetelmiä otetaan käyttöön ja uudenlaista yhteistyötä aikaansaadaan tulevan Lahden Paavolan kampuksen suunnittelun ja toteutuksen aikana sekä myöhemmin tulevalla kampusalueella.

Opiston opetusta ja toimintaa laajennetaan uusiin oppimisympäristöihin niin digitaalisesti kuin konkreettisesti. Opetus, oppiminen ja harrastaminen ja uudenlainen osallistava toiminta leviävät ihmisten kohtaamispaikkoihin niin kauppakeskuksiin kuin palvelutaloihin. Digitaalisuutta hyödynnetään opetuksessa entistä laajemmin. Opiston asiakkaat Päijät-Hämeessä saavat kohdennettuja uudenlaisia palveluita.Taiteenperusopetuksen uudet opetussuunnitelmat nuorten koulutuksessa tulevat omaksutuksi ja juurrutetuiksi opiston henkilökunnan keskuudessa. Vaihtojaksoilla saatua oppia levitetään organisaation sisällä kaikille vertaisneuvonnan keinoin. Henkilöstön kehittäminen luo modernin, dynaamisen työyhteisön, joka joustavasti suunnittelee ja toteuttaa koulutusta, ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja eriarvoisuutta niin Lahden seudulla kuin koko Suomessa. Opisto vahvistaa imagoaan hyvänä yhteistyökumppanina ja elinvoimaisena oppilaitoksena.