Digivoimaa-hanke

Hankkeesta

Opetushallitus on myöntänyt kansalais- ja työväenopistoille kertaluonteista valtionavustusta aikuisten perustaitojen ja digitaitojen kehittämiseen. Valtionavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yteistä Digiaikakauden taidot -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.

Digivoimaa – Wellamo-opisto

Wellamo-opiston Digivoimaa-hankkeella vahvistetaan aikuisten perus- ja digitaitoja Wellamo-opiston toiminta-alueella Päijät-Hämeessä. Hanke tekee vahvaa yhteistyötä alueen kirjastojen kanssa keskittyen taitojen kehittämiseen pienemmillä paikkakunnilla, joissa digitaalisten taitojen kehittämiseen ei ole paljon mahdollisuuksia. Hankkeen toimintaa on avattu alla.

Hakeva toiminta

Digipaketti 1: Suunnattu digipudokkaille (huomioiden kohderyhmä). Sisältää perusasiat digitaalisten työvälineiden käytöstä ja digipalveluista. Nonstop - koulutusta paikallisesti esim. digiklinikat kirjastoissa 2. Vertaisohjausta tukeva toiminta

Digipaketti 2: Etsivä digityöntekijä tukee koulutuksen keinoin paikallisia vertaismentoreita. Suunnattu digimentoreille, tietoa uusista digipalveluista. Digimentorin on mahdollista hakea osaamismerkkiä koulutuksen suoritettuaan.

Pyrimme tällä valtionavustuksen mukaisella toiminnalla vahvistamaan myönteisten oppimiskokemusten kautta eri-ikäisten kuntalaisten nykypäivän kansalaistaitoja ja kannustamme monin eri tavoin digirohkeuteen.

Toteutamme uusia kurssimalleja sekä ennen muuta etsivän ja hakevan työmuodon soveltamista kansalaisopistokontekstissa ja yhteistyöverkostoissa.