Virtain yhtenäiskoulun Sipiläntien toimipiste

Ajankohtaista


Ma-Pe 26. - 30.10 9A Marttisissa

Ma-Pe 2.-5.11 9C TET

La 7.11 Veso

Ke 25.11 9. luokkien vanhempainilta

Ma 30.11 7AB TET-päivä

T1 1.12 7C TET-päivä

La 12.12 Veso

Lukuvuoden 2020-2021 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Koulujen työpäivät lukuvuonna 2020-2021

Lukuvuonna 2019-2020 on 189 koulupäivää

Syyslukukausi 89 työpäivää

  • syyslukukausi alkaa 12.8.2020
  • syysloma 12.10. - 16.10.2020
  • joululoma 22.12.2020 - 6.1.2021

Kevätlukukausi 100 työpäivää

  • kevätlukukausi alkaa 7.1.2021
  • talviloma1.3.2021 - 5.3.2021
  • pääsiäisloma 2.4. - 5.4.2021
  • helatorstai 13.5.2021
  • kevätlukukausi päättyy 5.6.2021

Yhteystiedot

Sipiläntie 1
34800 Virrat

Rehtori
Katri Rantala
044 715 1430

Apulaisrehtori
Teemu Kontoniemi
044 289 3892

Koulusihteeri
Terhi Herranen
044 715 1431

Opinto-ohjaaja 8. ja 9. luokat
Päivi Hursti
044 715 1434

Opinto-ohjaaja 7. luokat
Viivi Juusela
044 7151 602

Erityisopettaja
Kaisa Häkkinen
044 715 1409

Kouluterveydenhoitaja
Eeva Antila
03 485 1435 tai 044 715 1435

Sairaanhoitaja
Taina Puumala 
044 715 1426

Koulukuraattori
Kirsi Rantamäki
044 715 2486

Koulupsykologi
Ala-Keturi Terhi
044 715 1571

Poissaololupa-anomus Wilmassa

Yksittäisten tuntien poissaolot anotaan kyseisen tunnin opettajalta.
Enintään kolmen päivän poissaoloon pyydetään lupa luokanvalvojalta.
Pidemmät poissaololuvat anotaan rehtorilta.

Tiedote koulukuljetuksista

Vaskiveden alueen palveluliikenteeseen on tehty muutos linja-auton reitistä. Aiempi reitti on kulkenut aamuisin reittiä Vaskuuntie - Taipaleentien - Tiukantie - Vaskivedentie ja iltapäivisin reittiä Vaskuuntie - Havangantie - Vaskivedentie. Reitti muutetaan kulkemaan reittiä Vaskuuntie - Taipaleentie - Havangantie - Vaskivedentie. Reitti on sama aamuin illoin. Reittimuutos perustuu Vaskiveden asukkaiden toiveeseen ja se on vahvistettu sivistyslautakunnassa eilen.

Kurjenkylän ostopalveluliikenteen reittiin tulee seuraavanlainen muutos: Aiempi reitti on kulkenut reittiä Kurjenkyläntie - valtatie 23 - Koivistontie - Laajantie - valtatie 23. Reitti muutetaan kulkemaan reittiä Kurjenkyläntie - valtatie 23. Reittimuutos perustuu kuljetustarpeen arviointiin ja se on vahvistettu sivistyslautakunnassa eilen. Muut palveluliikenteen linjat ja reitit ovat ennallaan.

Kuinka poikkeavaa koulukuljetusta anotaan

Linkki hakemukseen ​https://www.virrat.fi/client/virrat/userfiles/hakemusmaksuttomaan-koulukuljetukseen-paasy.pdf


Kuljetus myönnetään erillistä hakemusta niille, joille se matkan pituuden vuoksi kuuluu tai oppilaan terveydentila sen pysyvästi vaatii. Muissa tapauksissa koulukuljetus myönnetään vain hakemuksesta ja sitä haetaan lukuvuosittain sivistyslautakunnalta, joka tekee asiasta erillisen päätöksen. Hakemus osoitetaan yhtenäiskoulun rehtorille.

Koulumatkan vaarallisuus
Jos oppilaan koulumatka tai osa siitä todetaan vaaralliseksi, kunta voi järjestää koulukuljetuksen koulumatkalle tai sen vaaralliseksi katsotulle osalle. Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan olosuhteita, mutta suurimman painoarvon saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset. Pelkkää vaaralliseksi määritellyn tien ylittämistä tai esim. valaistuksen puuttumista ei automaattisesti katsota perusteeksi koulukuljetuksen järjestämiselle.
Koulumatka voidaan tulkita vaaralliseksi myös muista syistä, mm. petoeläinten poikkeuksellisen käyttäytymisen vuoksi. Pelkkä petoeläinten
esiintyminen ei ole koulukuljetuksen myöntämisperuste, vaan petojen käyttäytymiseen tulee liittyä häiriökäyttäytymistä tai jatkuvaa liikkumista asuntojen välittömässä läheisyydessä. Hakemukset harkitaan tapauskohtaisesti ja niihin tulee liittää asiantuntijalausunto.
Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus, terveysperuste
Kuljetuksen järjestäminen matkan vaativuuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija. Lausunnosta tulee ilmetä kuljetusperusteen lisäksi oppilaalle suositeltava kuljetusmuoto ja ajanjakso. Lausunto ei kuitenkaan velvoita kuntaa järjestämään kuljetusta, vaan sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Lausunnot on toimitettava joka lukuvuosi uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia. Tällaisessa tapauksessa asia sovitaan erikseen.
Koulukuljetus voidaan hakemuksesta myöntää liikuntarajoitteen (ns.keppiläiset) perusteella tietylle ajanjaksolle. Tällöin tarve ko. ajalle tulee osoittaa lääkärinlausunnolla. Lausuntoa käytetään aina kuitenkin vain asiantuntija-apuna.
Erityisen tuen oppilaiden koulukuljetustarpeet arvioidaan vuosittain oppilaiden siirtyessä ylemmälle vuosiluokalle. Erityisen tuen päätös ei
automaattisesti ole peruste koulukuljetukselle. Kuljetus järjestetään joko taksilla tai linja-autolla. 
Aamu- ja iltapäivätoiminta ja kerhot
Oppilaan osallistuessa maksulliseen aamu/iltapäivähoitoon- tai toimintaa, hänelle ei myönnetä koulukuljetusta.

Sähköpostiosoitteet muuttuvat

26.8.2019 alkaen kaikkien opettajien sähkoposti on muotoa etunimi.sukunimi@opetus.virrat.fi. Hallintohenkilökunnalla on edelleen käytössään etunimi.sukunimi@virrat.fi. Oppilasasioissa yhteydenpitoväline kodin ja koulun välillä on edelleen wilma.

Koulun alueelta poistuminen

Välitunnit vietetään välituntialueella. Koulun alueelta ei saa poistua kouluaikana ilman lupaa.

Viipaleen ja Tredun väli kuljetaan jalan, ei polkupyörillä eikä mopoilla. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä