Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

KOULUTERVEYDENHUOLLON tehtävänä on huolehtia koululaisen terveydestä, antaa ensiapua sairauksissa ja tapaturmissa sekä valvoa kouluympäristön terveydellisiä oloja.

Koulussa oppilaiden terveydestä huolehtivat kouluterveydenhoitaja, lääkäri ja koulun sairaanhoitaja-kuraattori.

TERVEYDENHOITAJA tapaa kaikki oppilaat vuosittain määräaikaisessa terveystarkastuksessa.

KOULULÄÄKÄRIN käynti on ensimmäisellä ja viidennellä luokalla laajan terveystarkastuksen yhteydessä.

SAIRAANA lasta ei kannata lähettää kouluun.Opettajalle ilmoitetaan lapsen poissaolosta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Vakavammista sairauksista, allergioista ja ruokavaliosta on hyvä kertoa myös terveydenhoitajalle.

Pienet tapaturmat, haavat ja mustelmat hoidetaan koulussa päivän aikana. Jos oppilas pitää viedä terveyskeskukseen tai lähettää sairauden takia kotiin, ilmoitetaan siitä vanhemmille.