Liedenpohjan koulu

Etäopetuksen laatusuositus

Etäopetuksen laatusuositus

Oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Oppilaalla on oikeus saada opettajalta päivittäin tukea oppimiselleen.
 • Oppilaalla on oikeus jutella opettajan kanssa ja saada palautetta työskentelystään.
 • Oppilaalla on oikeus tuntea kuuluvansa luokkayhteisöön.
 • Oppilaan tulee huolehtia koulutyöstään opetussuunnitelman mukaisesti huolellisesti ja tavoitteellisesti


Perusasteella oppimisen keskeinen laatutekijä on opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus. Etäoppimisessa vuorovaikutus on monin tavoin haastavampaa, mutta vähintään yhtä tärkeää kuin luokkatyöskentelyssä. Oppilaalla on etätyöskentelyn aikana oltava tunne siitä, että opettaja on hänen tukenaan päivittäisessä koulutyöskentelyssä ja oppilas on edelleen koululuokkansa jäsen.

Opetusta voidaan toteuttaa verkon välityksellä joko synkronisesti eli samanaikaisesti tai ajasta ja paikasta riippumattomasti eli asynkronisesti. Asynkronisessa opetuksessa opettaja lähettää tehtäviä, nauhoittaa opetusvideoita ja oppilas tekee ne ajankohtana, joka parhaiten sopii hänelle. Kummassakin tapauksessa oppilaan on saatava oppimiseensa liittyvää tukea ja palautetta. Asynkronisessa työskentelyssä palaute voi perustua yhdessä laadittuun matriisiin, kommentointiin tai vaikkapa video- tai äänipalautteeseen.

Etäopetus hyötyy verkko-opetuksesta, mutta perusasteella on syytä käyttää paljon sellaisia tehtäviä, joiden tekeminen saa oppijat liikkeelle ja pois tietokoneruudun äärestä. Virroilla on käytössä tehtävien palautuskanavaksi sopivia verkkoympäristöjä, kuten Teams, Qridi, Peda.net, Jitsi tai muu vastaava.

 

Huoltajan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Huoltajalla on oikeus tietää koulutyön suunnitelmista ajoissa.
 • Huoltajalla on oikeus saada tietoa lapsen työskentelyn onnistumisesta.
 • Huoltaja vastaa siitä, että lapsi huolehtii oppivelvollisuuteen liittyvistä tehtävistään (PoL 26§)


Oppilaan lisäksi huoltajalla on oikeus saada tietoa oppilaan koulutyöskentelystä ja etätyöskentelyn suunnitelmista. Vaikka opettajilla onkin vastuu lasten ja nuorten opiskelusta, on huoltajan tai huoltajien rooli erittäin merkittävä etäjakson aikana. Monissa perheissä sovitetaan yhteen usean lapsen ja huoltajan etäopiskelua ja etätyötä. Sen vuoksi on tärkeää, että kodeissa tiedetään hyvissä ajoin tulevien päivien tehtävät materiaali- ja välinetarpeineen.

Opetustuokioiden lisäksi opettajan on oltava oppilaan ja huoltajan tavoitettavissa koulupäivien aikana. Kaikkien kannalta on selkeintä se, että opettaja ilmoittaa päivittäiset ajat, jolloin hän on tavoitettavissa verkon tai puhelimen kautta. Koulussa voi olla myös keskitetty opettajien puhelinpäivystys. Näin oppilaalla on mahdollista tarkentaa tehtävien antoja tai kysyä neuvoa niiden tekemisessä. Tämä välitön viestintä vähentää myös koulun ja kotien eristyneisyyttä ja luo turvallisuuden tunnetta kaikille osapuolille.

 

Opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista:

 

 • Opettajalla on oikeus ammatilliseen tukeen ja opettamisen työrauhaan.
 • Opettajalla on oikeus tuntea kuuluvansa kouluyhteisöön.
 • opettajalla on oikeus rajata työaikaansa.
 • Opettaja vastaa opetuksen pedagogisista ratkaisuista, oppimisen seurannasta, palautteesta ja arvioinnista.


Opettajan päätyö on opettaa oppilaita. Myös opettaja tarvitsee ja on oikeutettu ammatilliseen tukeen. Yhteisöllisyyden vaaliminen on erittäin tärkeää myös etätyössä.

 

Varautuminen koronaan

Opetusministeriö on tarkentanut joitakin ohjeita pandemiassa varautumisen näkökulmasta:

 • Mikäli perhe on ollut matkoilla, tulee oppilaan jäädä kotiin kahden viikon ajaksi. Ohje koski ulkomaita, mutta mikäli olette olleet kotimaan loman aikana osallisena suurissa joukkotapahtumissa, suosittelemme kotiin jäämistä myös silloin.
 • Oppilaaat ottavat kaikki oppikirjat mukaan kotiin. Kouluun tupdaan kirjat päivän lukujärjestyksen mukaan. Toimenpiteellä varaudutaan alustavasti siihen, että koulu suljettaisiin. Jos näin tapahtuisi, suunnittelemme opetusta siten, että voimme jatkaa kotien tuella oppimista yhä edelleen sähköisiä välineitä käyttäen. 
 • Kaupungin johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaupunginjohtajan johdolla varmistamaan, että varautumisemme on ajan tasalla.

Tiedotusta tapahtuu aina heti kun saamme lisäohjeita. Pääasiallinen tiedotuskanava on Wilma

terveisin Katri Rantala

Wilmaan kirjautuminen

Wilmaan kirjautuminen tapahtuu osoitteessa virrat.inschool.fi. Salasana ja käyttäjätunnus ovat samat kuin ennenkin.

Tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko18

27 April 2020 Thursday
28 April 2020 Thursday
29 April 2020 Thursday
30 April 2020 Thursday
1 May 2020 Thursday
2 May 2020 Thursday
3 May 2020 Thursday

Viikko19

4 May 2020 Thursday
5 May 2020 Thursday
6 May 2020 Thursday
7 May 2020 Thursday
8 May 2020 Thursday
9 May 2020 Thursday
10 May 2020 Thursday

Viikko20

11 May 2020 Thursday
12 May 2020 Thursday
13 May 2020 Thursday
14 May 2020 Thursday
15 May 2020 Thursday
16 May 2020 Thursday
17 May 2020 Thursday

Viikko21

18 May 2020 Thursday
19 May 2020 Thursday
20 May 2020 Thursday
21 May 2020 Thursday
22 May 2020 Thursday
23 May 2020 Thursday
24 May 2020 Thursday

Viikko22

25 May 2020 Thursday
26 May 2020 Thursday
27 May 2020 Thursday
28 May 2020 Thursday
29 May 2020 Thursday
30 May 2020 Thursday
31 May 2020 Thursday
Ilmoittautuminen

Virtain koulujen työpäivät lukuvuonna 2019-2020


Syyslukukausi 8.8. - 20.12.2019

ylimääräinen työpäivä lauantaina 17.8.2019
Syysloma 14. - 18.10.2019 (vko 42)
Itsenäisyyspäiväloma 5.- 6.12.2019
Joululoma 21.12.2019 - 6.1.2020


Kevätlukukausi 7.1. - 30.5.2020

Talviloma 24.2. - 28.2.2020 (vko 9)
Pääsiäisloma 10.4. - 14.4.2020
Vappu 1.5.2020
Helatorstai 21.5.2020