Oppilashuollon toimintatavat

Oppilashuollon toimintatavat

Oppilaitoskohtainen suunnitelma oppilashuollon toteuttamisesta on käytössä
  • oppilasta koskevissa asioissa pyritään ensisijaisesti tiiviiseen yhteistyöhön lapsen huoltajien kanssa
  • koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa
  • asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoonpano määräytyy tapauskohtaisesti. Ryhmän vastuuhenkilö on Matti Pirinen.
  • neuvottelut tarvittaessa oppilaan, huoltajien ja eri asiantuntijoiden kanssa
  • koulupsykologin vastaanotto koululla sovittuina päivinä
  • koulukuraattorin vastaanotto koululla sovittuina päivinä
  • kouluterveydenhoitaja koululla joka päivä
  • nuorisopsykiatrian asiantuntijoiden oppilastapaamiset koululla 7.-9.luokat
  • Lapset puheeksi