Opetuksen ja kasvatuksen koulukohtaiset painotukset, teemat

Teemat

 • Lapset puheeksi
 • turvallisuus
 • hyvä käytös
 • yhdessä tekeminen
 • sosiaalinen vuorovaikutus
 • tunnetaitojen vahvistaminen
 • sosiaalisen median vastuullinen käyttö
 • lapsen ja nuoren oikeudet ja velvollisuudet
 • ilkivallan estäminen koulussa ja vapaa-aikana
 • erilaisuuden hyväksyminen, kouluyhteisön ilmapiiri
 • kansalaisaktiivisuuden lisääminen
 • oppilaskuntatoiminnan kehittäminen
 • osallisuuden tukeminen
 • kestävän kehityksen periaatteiden tukeminen
 • tietotekniikan hyödyntäminen
 • kansalaisaktiivisuus (esim. teemapäivä vanhusten kohtaaminen)
 • taidetestaajat 8.lk
 • Terveellisen elämäntavan tukeminen
 • Kaikille yhteisen koulun ja inklusiivisen koulumallin kehittäminen edelleen

Opetusta voidaan järjestää koulun ulkopuolella ja myös muuna kuin työjärjestykseen merkittynä aikana.

Oppilaat ja opettajat yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat teemapäiviä, juhlia ja erilaisia tapahtumia.

Kaikille luokka-asteille tarjotaan yksilö- ja/tai ryhmämuotoista ohjausta ja opetusta tunne- ja vuorovaikutustaidoissa. Ohjaus toteutetaan erilaisin kokoonpanoin. Ohjaus- ja opetustilanteissa ovat mukana erityisopettajat, koulukuraattori, koulupsykologi sekä tsemppari.