Laaja- ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Laaja- ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

612/401/2012 Siv.ltk 5.9.2017

Wiitaunionin laaja- ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen

OPS:n perusteissa mainitaan 7 laaja-alaista oppimiskokonaisuutta (1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen, 2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 4. Monilukutaito 5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 6. Työelämätaidot ja yrittäjyys 7.Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen). Lisäksi siellä on mainittu monialaisia kokonaisuuksia kuten kotiseutu, luonto, kansainvälisyys, itsensä ilmaiseminen,
kulttuuri ja vuorovaikutus, yrittäjyys ja yhteiskunta ympäristö ja hyvinvointi sekä tekniikka ja innovaatiot. Nämä edellä mainitut kokonaisuudet täytyy huomioida opetuksen suunnittelussa ja lukuvuosisuunnitelmassa.

Kokonaisuudet on jaettu kolmeen osaan, joista yksi on vuosittain käytössä. Kolmen vuoden kuluttua kierros alkaa sitten alusta. Kaikki oppilaat osallistuvat siis jokaiseen osa-alueeseen vähintään kolme kertaa luokkien 1-9 aikana. Jako toteutuu seuraavasti:

1) Kotiseutu
(kotiseutu, itsensä ilmaiseminen, kulttuuri ja vuorovaikutus)
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

2) Maailma
(kansainvälisyys, yrittäjyys ja yhteiskunta)
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

3) Ympäristö
(Luonto, ympäristö ja hyvinvointi, tekniikka & innovaatiot)
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

  • Koko koululle yksi teema, jotka kiertävät kolmen teeman sykleissä

  • Uuden opetussuunnitelma mukaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet alkoivat lukuvuonna 2017-2018 teemalla yksi: Kotiseutu. Sen alla toimi alateemana Suomi 100. Lukuvuonna 2018-2019 teemana on Maailma ja 2019-2020 Ympäristö. Lukuvuonna 2020-2021 teemana on jälleen Kotiseutu.

  • Teemojen sisällä painotetaan mainittuja laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia, mutta ne voivat sisältää myös muita laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia.

  • Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet sisältyvät myös yksittäisiin oppiaineisiin opetussuunnitelman mukaisesti. Ne huomioidaan osana monipuolista arviointia. Tästä jokainen opettaja on vastuussa oman opetuksensa osalta.

  • Koulut saavat päättää suunnittelutyöryhmien koostumuksen. Kaikilla kouluilla huolehditaan siitä, että jokainen opettaja on vastuussa teeman suunnittelusta kerran kolmessa vuodessa. Kaikki osallistuvat teemojen toteutukseen. Isoille kouluille laaditaan nimilista, josta näkyy, kuka minäkin vuonna kuuluu suunnitteluryhmään. Pitkissä poissaoloissa sijainen tulee varsinaisen opettajan tilalle ja eläköitymisten kohdalla uusi opettaja tulee entisen tilalle.

  • Oppilaat ja vanhemmat osallistuvat teemojen suunnitteluun ja toteutukseen (oppilaskunta, vanhempaintoimikunta)

  • Teeman toteutus päätetään lukuvuosisuunnitelmaa tehtäessä, mutta varsinaista toimintaa voidaan suunnitella pitkin vuotta.

  • Kyseessä voi olla koko lukuvuoden aikana toteutettava kokonaisuus tai teemaviikko

  • Teemojen toteutukset kootaan koulun valitsemalla tavalla teemaan soveltuvin keinoin esim. valokuvat, videot, musiikki, esitykset, posterit, tapahtumat jne.