YRITTÄJYYS JA TEKNOLOGIA

YRITTÄJYYS- JA TEKNOLOGIAOPINNOT ALKOIVAT VIIME LUKUVUONNA!

Vieremän lukio aloitti lukuvuonna 2017-2018 yrittäjyys- ja teknolgiaopintokokonaisuuden kurssit, jotka toteutetaan kolmena eri toteutustapana:

1 Lähiopetus
2 Yhteistyökurssit yritysten kanssa
3 Valtakunnalliset kurssit (Taloudellinen Tiedotustoimisto)

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista kursseista:

TUNNUS KURSSIN NIMI
YT01 YRITTÄJYYDEN PERUSTEET
YT02 TALOUS, RAHA JA YRITTÄJYYS
YT03 TALOUSTIETO
YT04 TALOUSMATEMATIIKKA
YT05 VUOROVAIKUTUS JA NEUVOTTELUTAIDOT (TAT)
YT06 MARKKINOINTI – MITÄ SE ON?
YT07 GLOBAL BUSINESS
YT08 LANGUAGE SKILLS
YT09 DIGITAALINEN SUUNNITTELU
YT10 PROJEKTIKURSSI
vYT11 MUUT OPINNOT
vYT12 MUUT OPINNOT