Opinto-ohjaus

Mitä opinto-ohjaus on lukiossa?

Opo on ryhmänohjaajan ohella henkilö, joka auttaa sinua opintojesi eri vaiheissa. Opinto-ohjaus on sekä yksilöllistä että kurssimuotoista. Opon tunneilla tutustutaan lukio-opiskeluun, jatko-opiskeluun ja työelämään sekä pyritään löytämään omia vahvuuksia ja valttikortteja tulevaisuuden varalle.

kurssikuvaukset: OPINTO-OHJAUS

OP1 Minä opiskelijana

Kurssilla opiskelija tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Opiskelija oppii kartoittamaan omia opiskelutaitojaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Kurssilla suunnitellaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja tutkitaan lukion jälkeisiä jatko-opinto- ja uravaihtoehtoja. Opiskelija tutustuu työelämään, eri koulutuspaikkoihin ja kulloinkin lukio-opintojen kannalta ajankohtaisiin asioihin. Lisäksi kurssilla tutkitaan itsetuntemusta ja elämänhallintaa sekä niiden kehittämistä.

OP2 Jatko-opinnot ja työelämä
Kurssin tavoitteena on edelleen kehittää opiskelijan itsetuntemusta sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitoja. Lisäksi kurssilla lisätään opiskelijan työelämätaitoja ja työelämätuntemusta kuin myös jatko-opinto- ja yrittäjyystietoutta. Opiskelija perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka hyödyntävät häntä hänen omalla opinto- ja urapolullaan. Kurssilla päivitetään omia opiskelusuunnitelmia ja opetellaan hakeutumaan jatko-opintoihin ja työelämään. Kurssin puitteissa on mahdollista toteuttaa 1-2 työelämäjaksoa.

OP2 kurssi toteutetaan osittain "opopassilla", johon kerätään merkintöjä koko lukion ajalta. Merkintöjä voi saada erilaisista työelämään liittyvistä tilaisuuksista, opopäivistä, oppilaitosesittelyistä ja muista opinto-ohjaajan ilmoittamista tapahtumista.

OP3 Lukio-TET
Lukion työelämään tutustumiskurssi antaa opiskelijalle hyvän mahdollisuuden tutustua itseään kiinnostavaan ammattialaan sekä oppia työelämässä tarvittavia perustaitoja. Kurssin tavoitteena on tukea nuoren ammatinvalintaa ja itsereflektiotaitoja saadun palautteen pohjalta. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat työnhakutaidot, työelämässä toimimisen taidot ja itsereflektio. Kurssi suoritetaan kouluajan ulkopuolella ja se on mahdollista suorittaa useassa erässä.