Kuvataide

KUVATAIDE

KU1 Kuvat ja kulttuurit
Kurssilla tarkastellaan kuvakulttuuria ja sen ajankohtaisia ilmiöitä ja merkitystä ympäristössä. Tehdään kuvia eri tekniikoilla ja tarkastellaan niitä eri näkökulmista.

KU2 Muotoilu ja rakennetut ympäristöt
Kurssilla tarkastellaan rakennettuja ja luonnon ympäristöjä eri näkökulmista. Tehdään erilaisia muotoilu- ja arkkitehtuuritehtäviä ja harjaannutaan näkemään taiteen merkitys erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa.

KU3 Osallisena mediassa
Kurssilla syvennetään omaa kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista. Käytetään median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja oman kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Tarkastellaan media merkityksiä sekä opitaan ymmärtämään visuaalisuuden merkitys mediaviestinnässä.

KU4 Taiteen monet maailmat
Kurssilla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta. Omassa kuvallisessa työskentelyssä sovelletaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja ja tarkastellaan kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle.

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi
Kurssilla opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Ennen kuvataiteen diplomikurssia opiskelijalla tulee olla suoritettuna neljä lukion kuvataiteen kurssia.