Opintojen rakenne

Opintojen rakenne

Opetushallituksen sivuilta pääset perehtymään opintojen jakautumiseen pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin.

"
Opetusta eri oppiaineissa annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Opiskelija voi ottaa opinto-ohjelmaansa enemmänkin kursseja.

Lukio-opinnot jakautuvat pakollisiin, syventäviin ja sovelta­viin kursseihin.

Pakolliset kurssit ovat sellaisia, jotka kaikkien opiskelijoiden on opiskeltava. Pakollisten kurssien määrä on 47–51 kurssia, riippuen siitä, opiskeleeko matematiikasta lyhyen vai pitkän oppimäärän. "

(http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/lukiokoulutus/opetuksen_sisalto/opinnot_jakautuvat_kursseihin)