Biologian opintoretken projekti 2016

Rastiprojekti

Biologian kenttäkurssi toteutti HeiJoe-sovelluksella toimivan Vieremän historiaan ja osittain nykypäiväänkin liittyvän rastiprojektin yhteistyössä Ponssen kanssa keväällä 2016. Projektilla kartutettiin matkakassaa Norjan Tromssassa yöpymistä ja ruokailua varten.

Projektin toteutukseen osallistuivat lukion 2. vuosikurssin opiskelijat.