OPINTOJEN SUORITTAMINEN

OPINTOJEN SUORITTAMINEN

Opiskelijat valitsevat opiskeltavien aineiden kurssit lukuvuoden alussa ryhmäohjauksen tunnilla. Sitovat valinnat vahvistetaan wilman kautta ennen uuden jakson alkua.

Lukio-opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja asetettu vähimmäiskurssimäärä (75) täyttyy. Lukio-opetuksessa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamaa tuntijakoa.

Vieremän lukiossa on myös ainekohtaisia soveltavia kursseja. Niiden toteutuminen liittyy sekä lukion että kyseisen lukuvuoden painotuksiin kuten myös opiskelijoiden kiinnostukseen ko. ainetta kohtaan. Osa näistä kursseista toteutetaan vuorovuosina, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus valita mahdollisimman monta soveltavaa kurssia. Lukuvuoden 2016-2017 soveltavat kurssit julkistetaan lukuvuoden alkaessa.

Muissa oppilaitoksissa tai muiden toimijoiden taholta hyväksyttävistä soveltavista kursseista päättää rehtori.