LUKIO 40 VUOTTA

VIEREMÄN LUKIO TÄYTTÄÄ 40 VUOTTA!

Vieremän lukio aloitti toimintansa 40 vuotta sitten. Perustamisluvan myöntäminen 21.4.1977 ja koulun perustaminen omaan kuntaan lisäsi nuorten hakeutumista lukiokoulutukseen.

1977.jpg

Kuvassa ovat Vieremän lukion ensimmäiset ylioppilaat (1980) kokoontuneina koulun Eeva Ryynäsen lahjoittaman kukkopuu-veistoksen ympärille.

Vieremän lukio on toiminut tänä aikana yleislukiona, jonka opetustilat ovat sijainneet pääasiassa nykyisessä koulukeskuksessa. Koulussa on tällä hetkellä (2017) lähes 50 opiskelijaa. Ryhmäkoot ovat pieniä ja mahdollistavat laadukkaan ja opiskelijaa paremmin huomioivan opetuksen. Viihtyvyyteen vaikuttaa tietenkin myös 2010-luvulla saneeratut opiskelutilat, joista viimeisimpänä otettiin käyttöön luonnontieteiden luokat (syyslukukausi 2017)

Vieremän lukio viettää 40-vuotisjuhlaa syyslukukauden 2017 alkaessa lukuisien eri tapahtumien merkeissä.