Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteet

  • syvennetään lukemis- ja tuottamistaitoja
  • vahvistetaan kuullunymmärtämistä
  • kerrataan ja syvennetään kieliopin perusrakenteita
  • pääteema on kestävä kehitys