Kurssin sisältö, tavoitteet ja arviointi

FY3 Sähkö

Sähköä tarkastellaan jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian näkökulmasta. Sähköön liittyviä ilmiöitä tutkitaan kokeellisesti tekemällä tasavirtapiirikytkentöjä ja sähköopin perusmittauksia perehtyen samalla sähköturvallisuuteen. Myös sähköstatiikan ilmiöitä tutkitaan ja niihin liittyvää teoriaa opiskellaan. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään tutkimusten tekemisessä.

Opetussuunnitelmamme mukaisena tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden käyttämisessä

 • osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten tekemisessä.

 Keskeiset sisällöt

 • fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa

 • sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki

 • yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

 • sähköteho ja Joulen laki

 • kondensaattori, diodi ja LED komponentteina

 • sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä

 • sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

Kurssin arviointi perustuu opiskelijan antamaan näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Näitä näyttöjä ovat oma-aloitteinen tuntityöskentely ja aktiivisuus, kotitehtävien suorittaminen ja keskusteluun ja pohdintoihin osallistuminen tunnilla, sähköisten ja teknisten apuvälineiden hyödyntäminen opiskelussa. Kokeellisen työskentelyn taidot huomioidaan arvioinnissa, ja kurssilla pidetään erillinen kokeellista työskentelyä testaava kytkentäkoe sekä teoriaa testaava Abitti-kurssikoe. Kurssilla suoritetaan muös sähköturvallsuustesti.