Kurssin kuvaus, tavoitteet ja arviointi

Kurssin kuvaus, tavoitteet ja arviointi

Kurssikuvaus
Kurssilla perehdytään hiukkasfysiikkaan sekä aineen standardimalliin osin luokkaopetuksena ja osin sähköisillä oppimisalustoilla. Kurssiin sisältyy opintoretkiä hiukkasfysiikkaa tutkiviin tai soveltaviin kohteisiin, kuten yliopistoon tai sairaalaan. Kurssi huipentuu tiedeleiriin maailman suurimmassa hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissä.DSCN1221.JPG
Tavoitteet ja sisältö
Kurssin tavoitteena on oppia hiukkasfysiikan sisältöjä, toteuttaa yritteliäisyyttä ja harjoitella yhteistyötaitoja sekä tiedon jakamista. Yritteliäisyyttä toteutetaan keräämällä varoja tiedeleirikustannusten kattamiseksi. Opintoretket ja tiedeleiri toteutetaan yhdessä Kiuruveden ja Sonkajärven lukiolaisten kanssa. Heihin pidetään yhteyttä tapaamisten välillä TVT:n avulla. Tiedottaminen ja julkisuus kuuluu olennaisena osana kurssin sisältöön. Projektin etenemisestä tiedotetaan lukiomme omien Pedanet-sivujen kautta.
Arviointi
hyväksytty/hylätty
Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään jokaiselta kaikkeen varainkeruuseen, tiedotustoimintaan ja opintoretkiin osallistumista sekä annettujen ennakkotehtävien moitteetonta suorittamista. Kurssimerkinnän lisäksi CERN-tiedeleirille osallistumisesta saa erillisen, kirjallisen todistuksen.