Ohjeita eri tehtävätyyppejä varten

Tekstinymmärrys (Monivalinnat)

Kannattaa tehdä koe itselle parhaiten sopivalla tavalla. Toimivaa tapaa ei välttämättä kannata muuttaa.
Tässä on yksi mahdollinen lähestymistapa:

- Lue kysymykset, jotta tiedät mihin asioihin sinun pitää kiinnittää erityistä huomiota lukiessasi

- Lue ensin nopeasti joko koko teksti tai esim. kappale kerrallaan

- Etsi kysymyksiin vastaukset tekstistä (alleviivaa lyijykynällä, jos se helpottaa)

- Vertaa tekstistä löytämiäsi vastauksia vaihtoehtoihin (A, B, C)

- Valitse AJATUKSELTAAN lähinnä oleva vaihtoehto ("sama asia eri sanoin"). Usein kokeessa testataan sanaston laajuutta, joten vastaus harvoin löytyy "suoraan". Tekstissä voi olla myös oikealta vaikuttavia yksittäisiä sanoja harhauttamassa merkityksen vain osittain ymmärtävää lukijaa!

- Vinkkinä vastauksen paikasta voi käyttää esim. kysymyksissä olevia henkilön ja paikan nimiä. Kun etsit tekstistä saman nimen, vastauskin on luultavasti lähellä!

- Jos et ole varma jostakin kohdasta, piirrä sen kohdalle kysymysmerkki. Siirry seuraavaan kohtaan ja palaa vaikeimpiin kohtiin myöhemmin!

- Voit myös tehdä välillä jotakin toista tehtävää ja antaa aivojen latautua…

- Valitse oikea tai paras vaihtoehto: jos kaksi vaihtoehtoa tuntuu tasaveroisilta, lue tekstiä uudestaan ja tarkasti. Hae nimenomaan samaa ajatusta. Toisinaan vastaus voi löytyä myös selkeästi väärät vaihtoehdot pois sulkemalla tai vähiten väärä vastaus valitsemalla!

- Muista, että yksi jekku on harhauttaa lukija päättelemään: "tuo on totta". Muista, että perustelun on löydyttävä tekstistä. Faktakaan ei ole oikea vastaus, jos sitä ei ole mainittu tekstissä!

Sanasto ja rakenne (Monivalinnat)

- Lue esim. kappale kerrallaan. Monesti seuraava tai edellinen lause antaa vinkkiä siitä mikä ajatus lauseessa halutaan ilmaista. 

- Kiinnitä huomiota aikamuotoon: onko tekstin tarina menneessä ajassa? Usein se on. Silloin siinä esiintyy luultavasti pluskvamperfektiä, imperfektiä ja konditionaaleja. Onko tekstin tarina vielä kesken? Silloin siinä esiintyy luultavasti perfektiä, preesensiä ja futuuria.

- Koeta tunnistaa mikä kielioppiasia on kyseessä ja palauttaa mieleesi siihen liittyvä sääntö: esim. "sekä - että" -vertailu vaatii sanat BOTH ja AND. Jos toinen on tekstissä, toisen kohdalla voi olla täydennettävä aukko. Tärkeintä on hahmottaa mitä lauseessa / kappaleessa halutaan sanoa. Sitä kautta hahmottuu parhaiten myö kielioppi.

- Sanastoa kysyttäessä vaihtoehtoina voi olla joko merkitykseltään läheisiä sanoja(esim. habit, custom, way, tradition) tai sanoja jotka muistuttavat toisiaan mutta joilla on eri merkitys (convened, conversed, converted, conveyed). Voit luottaa joko laajaan sanavarastoosi tai sen pettäessä päättelykykyyn. 

- Sulje pois selkeästi väärät vaihtoehdot

- Hankalassa tapauksessa lue mielessäsi lause ääneen, ja mieti mikä vaihtoehdoista tuntuu (kuulostaa) parhaalta.

Kirjoitelma

Lähestymistapasi riippuu ainakin osittain tämänhetkisestä tasostasi. Kuten kaikessa tekemisessä, kannattaa tunnustaa oma taso ("riman korkeus") ja suhteuttaa tekeminen siihen. Liian matalalla oleva rima johtaa helposti lepsuiluun ja alisuorittamiseen, suhteettoman korkealle asetetut tavoitteet helposti stressiin ja turhaan pettymykseen. 

Seuraavassa on vinkkejä eritasoisille kirjoittajille:

HYVÄ kirjoittaja: 

Yritä saada mukaan esim. eri aika- ja verbimuotoja ja pyri monipuolisiin lauserakenteisiin hyödyntämällä vaikkapa erilaisia sivulauseita ja lauseenvastikkeita. Hyödynnä konjunktioita ja sidesanoja yhdistäessäsi päälauseita ja sivulauseita. Muutama hyvä sanonta tai fraasi tekevät hyvän vaikutelman, kuten myös monipuolinen ja edustava sanasto

Muista kuitenkin, ettet ahda kirjoitelmaasi täyteen kaikkea mahdollista luettavuuden ja selkeyden kustannuksella! Viestinnällisyys on kuitenkin yksi olennaisimpia arvioitavia asioita, ja se kärsii jos yrität liikaa. 

Kun erotellaan parhaita hyvien joukosta, kirjoitelmassa korostuu myös omaperäinen, innostava ja tuore näkökulma. Persoonallisuus voi olla juuri se tekijä, joka saa juuri sinun tekstisi jäämään mieleen!

PERUSTASON kirjoittaja: 

Kannattaa pitää mielessä, että yli 70 pisteen kirjoitelmaan ei vaadita mahdottomia: riittää kun kirjoitelman rakenne on looginen ja helposti seurattava, etkä tee virheitä esim. aikamuodoissa. Suhteellisen virheetön, selkeä peruskieli riittää siis varsin pitkälle!

Esimerkiksi konditionaalin tai erilaisten sivulauseiden käyttö tuovat lisäpisteitä, mutta älä lähde kokeilemaan kielioppiasioita, joiden hallinnasta et ole ainakin suhteellisen varma. Sujuvuus kärsii aina, jos lauserakenne töksähtää ikävästi! 

Sanaston puolella pyri siihen, ettet toista liikaa samoja sanoja (esim. sama verbi samassa aikamuodossa moneen kertaan). 

Suunnittele sisältö ja järjestys loogiseksi ja pidä huolta, että kirjoitelmasi juoni tai "punainen lanka" säilyy

HEIKOHKO kirjoittaja:

Sinulla on haasteita ja pulmia välittää ajatustasi selkeästi, ja lauserakenteet eivät ole oikein hallussa tai ottavat mallia suomen kielestä. On parasta pysytellä perusasioissa ja välttää pahimmat sudenkuopat.

Pyri tällöin siihen, että kirjoitat mahdollisimman selkeästi ja että ajatus pysyy koossa. Älä ota riskejä! Kirjoita helppoa peruskieltä, jota itse ymmärrät. Älä ainakaan heitä riskillä mukaan hankalia sanoja tai kielioppirakenteita, joiden toivot tuurilla osuvan kohdalleen. 

Kertaa ennen koetta peruskielioppi (mm. preesens ja imperfekti kieltomuotoineen). Kiinnitä erityisesti huomiota asioihin, joiden tiedät olevan sinulle vaikeita. Lue läpi vanhoja kirjoitelmia ja vältä niissä tekemäsi virheet. 

Älä pelkää tarpeen tullen kysyä neuvoa opettajalta tai pyytää tukiopetusta. Useamman kerran ratkaisevat 10 lisäpistettä ovat löytyneet pienehköllä säädöllä juuri kirjoitelmasta!