ENA04

Kirjoitelma

Valitse jokin seuraavista aiheista ja kirjoita siitä 150-250 sanan kirjoitelma. Muista ainakin seuraavat asiat:

* VALITSE AIHE, jonka ymmärrät ja josta sinulla on jotakin sanottavaa.

* Lue TEHTÄVÄNANTO: pitääkö sinun vastata tiettyyn kysymyksiin tai vaaditaanko esim. omaa mielipidettä?
Tällöin et voi kirjoittaa pelkästään yleisestä näkökulmasta!

* ÄLÄ MUUTA valmista otsikkoa!

* SUUNNITTELU kannattaa tehdä hyvin: mieti mitä kirjoitat ja missä järjestyksessä. Näin kirjoitelmassasi säilyy "punainen lanka", etkä hyppele niin helposti asiasta toiseen. Voit käyttää ranskalaisia viivoja tai miellekarttaa. Muista kiinnostuksen herättävä aloitus + ajattelemaan jättävä lopetus.

* LASKE SANAMÄÄRÄ.


1. My values

What are the most important values in your life? Why? Do you share the same values as most people of your age or are your values somehow different?

2. I'd love being an entrepreneur / Being an entrepreneur is not for me
Choose one of the two topics and explain your views in a speech you would give to your fellow students.

3. Voting age
Write your response to this post on the discussion forum Debatewise:

16-year-olds are not mature enough to vote in elections. The large majority still live at home and go to school. They may have adult
bodies, but their minds are still those of children who have to be protected. By 18 they have become much more independent and are
able to make their own way in the world. Their political views are likely to be more thoughtful compared to 16-year-olds, who may
just copy their parents’ opinions or adopt silly ideas for the sake of rebellion. – ofage- [debatewise.org (7.6.2015)]

4. Breadline Finland
More and more Finnish families are going hungry and being forced torely on food banks. Give a speech about this problem to an international delegation which is visiting Finland. Write your speech in English.

5. Dear Fellow Europeans
You will be participating in European Youth Week and will give a speech on a topic you find important for all young Europeans. Write this speech.

6. Breaking the law?
Is it sometimes permitted to break the law? In what kind of situation would this be possible?

7. Graffiti - art or crime?
What is your opinion on graffiti? Is zero tolerance the right way to approach it?