B3 Solu ja perinnöllisyys

16C. Perimän laskut tiivistelmäkertaus

Perusohje vastauksen kasaamiseen kaikkiin:

1. Kerro merkinnnät eli millaista alleelia mikin merkintä tarkoittaa?
2. Mitä kysymyksestä voidaan päätellä ja on jo valmiiksi tiedossa? KIRJOITA NÄMÄ YLÖS VASTAUKSEEN !
3. Muodosta risteytyslauseke tai jos eri genotyyppivaihtoehtoja on useita, vaihtoehtoiset risteytyslausekkeet
4. Tutki kukin risteytyslauseke kirjainkaaviossa
5. Tulkitse kirjainkaavion tulos eli millaisia fenotyyppejä syntyi
6. Kirjoita vastaus. Useamman vaihtoehdon vastauksessa voi aloittaa esimerkiksi: "Mikäli...syntyy..., mikäli... syntyy...".

Monohybridiristeytys:

Monohybridi_pitkä.pdf

X-kromosomaalinen:

x-kromosomaalinen.pdf

Dihybridiristeytys:

Dihybridi.pdf

Välimuotoinen/yhteisvallitseva, Letaaligeenit, Geenien vaikutus ilmiasuun:

Välimuotoinen_Yhteisvallitseva.pdf

Kvantitatiivinen periytyminen:

Kvantitatiivinen.pdf

16B. Perimän laskut jatkuu..

Sukupuoleen kytkeytynyt periytyminen. Yhteisvallitseva periytyminen.

Käydään esimerkkejä merkintätapoineen läpi.

Lasketaan harjoituslaskuja.

15. Meioosi

Käydään läpi sukusolujen synty eli meioosi eri vaiheineen. Myös sukupuolen määräytyminen eri lajeilla.

Leikataan paperikartongista sinisiä ja punaisia kromosomipareja ja käydään läpi meioosi joko draamapedagogiikalla tai pulpetilla lappuja siirtelemällä.

Tehtävät:

A1 (arvioitava)
A2 (arvioitava)
A3 (arvioitava)
B4
C1 (arvioitava)
C2
C6
C7

15. Meioosi

Käydään läpi sukusolujen synty eli meioosi eri vaiheineen. Myös sukupuolen määräytyminen eri lajeilla.

Leikataan paperikartongista sinisiä ja punaisia kromosomipareja ja käydään läpi meioosi joko draamapedagogiikalla tai pulpetilla lappuja siirtelemällä.

Tehtävät:

A1 (arvioitava)
A2 (arvioitava)
A3 (arvioitava)
B4
C1 (arvioitava)
C2
C6
C7

14. Mitoosi

Tavallisen solunjakautumisen (= Mitoosi) läpikäynti yhdessä kirjasta.

Tehtävät:

A1 (arvioitava)
A2 (arvioitava)
B2
C1
C2
C5
C6


13. Genomiikka

Käydään kappale yhdessä läpi.

Tehdään tehtävät:

A1 (arvioitava)
A2 (arvioitava)
B1
D1

11. Translaatio

Luetaan ja käydään kappale yhdessä läpi.

Tehtävät:

A1 (arvioitava)
A2 (arvioitava)
B2
B3
B4
C2

9. DNA:n rakenne

Käydään kappale yhdessä läpi.

Suvi-Tuuli esittelee DNA:n eristystyönsä.

Tehdään tehtävät:

A1 (arvioitava)
A2 (arvioitava)
B1
C1
C3


8. Yhteyttäminen

Käydään läpi :

1. yhteyttämisen perusteet
2. valoreaktiot
3. pimeäreaktiot

4. Rubisco, C3, C4 ja CAM

Tehtävät: A1 (arvioitava), B1, C1-C2

7. Soluhengitys ja käyminen

Käydään yhdessä läpi järjestyksessä soluhenguityksen tapahtumasarja:

1. Glykolyysi
2. Sitruunahappokierto
3. Elektroninsiirtoketju

Tutustutaan käymisreaktioihin.

Tehdään tehtävät:

A1-A3 (arvioitavat)
C2

5. Elämän kemia

Esitellään valmiit laborointityöt.

Katsotaan entsyymianimaatio:Käydään yhdessä läpi:

Entsyymien toiminta ja tehtävät
ATP:n muodostuminen ja käyttö
Anaboliset ja kataboliset reaktiot

Tehdään tehtävät:

A1 (arvioitava)
A2 (arvioitava)

B2
C1

2. Solujen tutkiminen

1. Tutustutaan mikroskoopin käyttöön
2. Tutustutaan stereomikroskoopin käyttöön
3. Tutustutaan petrimaljoihin
4. Suunnitellaan solubiologinen tutkimus ja toteutetaan se

1. Solujen rakenne ja toiminta

Palautetan mieleen solujen rakenne ja toimintan eri eliöryhmillä lukemalla 1. kappale, sekä
tekemällä tehtävät:

A1-A4 (A4 arvioitava)
B6 (piirrä kuva joko piirustusohjelmalla tai käsin ja ota kuva ja lähetä .PDFnä palautuskansioon) (arvioitava)
C3-C4 (arvioitavat)