Osa 4: Sveitsin ja Geneven tuntemus

Esitystehtävät

Määräpäivä
Kukin valitsee yhden seuraavista aiheista esitykseensä. Kerro kommenttina oma valintasi. Kukin valitse eri aiheen. 

Laadi esimerkiksi LibreOfficen Impress-ohjelmalla 8 minuuttia kestävä esitys omasta aiheestasi. Sisällytä esitykseesi tekstiä, kuvia, videoita, musiikkia tai mitä näet kiinnostavaksi ja tarkoituksenmukaiseksi oman aiheesi kannalta. Pääasia on että esittelet aiheesi kiinnostavasti ja se lisää tietämystämme ja nostaa matkakuumettamme lähdön lähestyessä. Merkitse esityksen viimeiselle sivulle luettelo käyttämistäsi lähteistä. Huolehdi aikarajan täyttymisestä, älä alita äläkä ylitä sitä! Harjoittele esitystä kotona.

Esitystä on aikaa tehdä kaksi viikkoa, viimeinen palautuspäivä on 10.2. Palauta esityksesi oheiseen kansioon. Työt esitellään muulle ryhmälle sen jälkeen. 

1) Sveitsin maantiede ja luonto
Selvitä ja tutki Sveitsin maantiedettä. Esittele aihetta luonnon maantieteen kannalta. Kerro ilmastosta. Kuvaile Geneven ympäristöä, sääolosuhteita ja esittele nähtävyyksiä / luonnon muovaamia kohteita joita Genevessä näihin aiheisiin liittyen kannattaisi käydä katsomassa?

2) Sveitsi historia sodassa ja rauhassa sekä politiikka
Kartoita Sveitsin historiaa sotahistorian kannalta. Mikä Sveitsin rooli on ollut maailmansodissa, mikä on Geneven sopimus ja mikä on Kansainliitto? Esittele syitä joiden vuoksi YK:n Euroopan päämaja on juuri Genevessä. Mitä tärkeitä nähtävyyksiä Genevessä esittelisit aiheeseesi liittyen?

3) Sveitsin talous ja yhteiskunnalliset olot sekä koulutusjärjestelmä
Tutki otsikossa mainittuja asioita. Pohdi syitä miksi Sveitsin talous on sellainen kuin se tänä päivänä on, kerro mikä on Sveitsin valuutta. Millainen on verojärjestelmä, palkkataso ja koulutusjärjestelmä Sveitsissä, kuinka ne eroavat Suomen vastaavista? Esittele Geneven hintatasoa matkailijan näkökulmasta. Etsi paikallisia lounaspaikkoja, kauppoja ja nähtävyyksiä ja tutki hintoja. 

4) Sveitsin kulttuuri ja uskonto, viralliset kielet
Kerro maan virallisista kielistä ja tarkastele asiaa myös Geneven kannalta. Millaista väestö on Genevessä, mitä kieliä siellä voi kuulla ja kuinka se näkyy paikan ja liikkeiden nimistössä? Millainen on Sveitsin uskonnollinen historia ja miten se näkyy Geneven nähtävyyksissä ja rakennuksissa? Esittele Geneven nähtävyydet aiheeseesi liittyen. 

5) Geneve tärkeiden organisaatioiden keskuspaikkana
Mitä esim. YK:n alaisia keskusjärjestöjä Genevestä löytyy? Mitä muita tärkeiden kansaivälisten organisaatioiden pääpaikkoja Genevessä on? Esittele niin tieteen ja teknologian, kulttuurin kuin rauhan ja terveydenkin edistämiseksi perustettuja organisaatioita. Mitä ovat ITU, WHO, Unicef, Punainen puolikuu,...?

Esitystehtävät

Palauta esityksesi tähän kansioon määräpäivään mennessä.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.