Osio 3: Koeasemat

Koeasemilla sijaitsevat hiukkasilmaisimet

A.Täällä voit opiskella LHC:n ympärille rakennettujen koeasemien hiukkasilmaisimista ja tärkeimmistä tutkimuksellisista tavoitteista. Linkki The LHC Experiments vie suoraan CERNin omille sivuille.

B. Katsele sitten vielä LHCb-koeasemasta ja siellä tehtävän tutkimuksen tavoitteista kertova video.

C. Sen jälkeen voit siirtyä tekemään koeasemiin liittyvää monivalintatehtävää T2.
Monivalinta_koeasemista2.htm

D. KUn olet saanut tehtyä monivalintatehtävän mielestäsi tarpeeksi hyvin, selaa tehtävän alkuun ja ota kuvakaappaus sieltä näkyvästä tulososiosta.
Lopputulos monivalinta T2..PNG
Palauta dokumentti menestyksestäsi oheiseen palautuskansioon :)

ATLAS-ilmaisin

Seuraavilla videoilla valotetaan ATLAS-ilmaisimelle asetettuja tutkimuksellisia tavoitteita ja ATLAS-ilmaisimen rakennetta. Videot voit katsoa johdantona tuleviin opiskeltaviin sisältöihin.

​Seuraavasta linkistä voit lukea tiivistetysti hiukkastörmäyksestä ja siitä kuinka hiukkasilmaisimen eri kerroksissa saadaan näkyviin törmäyksen seurauksena syntyneitä uusia hiukkasia tai energiaa.

Ja sen jälkeen mene CERNin omille sivuille The Particle Adventure, ja seikkaile läpi 
The Standard Model ja 
Accelerators and Particle Detectors.

CERNin avointa dataa

Tästä linkistä pääset sivulle, jossa voit visualisoida cernin tekemiä havaintotapahtumia. 
CMS tapahtumia.PNG

Ohjeita visualisoijan käyttämiseen (englanniksi). Kelaa alaspäin jos eivät näy.

Tulkintaohjeita visualisoijan datan (klikkaa vihreää fotoniviivaa esim.) ja csv-tiedostojen datan symbolien tulkintaan.

Lisäksi LHC-kiihdyttimen tilaa pääsee seuraamaan reaaliajassa täältä