Osio 2: Kuinka näitä pieniä hiukkasia sitten tutkitaan?

JOHDANTO

Videot toimivat johdantona Cernissä tehtävää tutkimusta käsittelevälle osiolle. Katso videot rauhassa läpi ja jatka sen jälkeen eteenpäin. Fyysikot esittelevät tavoitteita, joita Cernissä tehtävällä tutkimuksella toivotaan saavutettavan. Higgsin bosonin löytäminen ja sen antama täydennys standardimalliin oli yksi tärkeimmistä tavoitteista ja sen kokeellinen toteaminen CERNissä johti teoreetikkojen palkitsemiseen Nobelilla. 

Video 1: Physics Nobel Prize 2013: The Moment of the Announcement
Video 2:

HIUKKASKIIHDYTTIMET

1) Katsele ensin tarkasti videot LHC:stä ja protonien matkasta läpi koko CERNin kiihdytinkompleksin.


B. Perehdy kiihdytinjärjestelmään sen jälkeen vielä CERNin omilla accelerators-sivuilla.

C. Tee sitten aiheeseen liittyvä aukkotehtävä T1. Aukkotehtava_LHC_2.htm​ Kun olet saanut aukkotehtävän täydennetyksi sillä tavoin, että olet siihen riittävän tyytyväinen itse, ota täydennetystä ja tarkistetusta tekstistä kuvakaappaus ja palauta se oheiseen palautuskansioon.